Hangi Gerçekler

Hangi Tanrı?

Tevratta ki Yanılgı

Pi sayısı nedir?

 Pi sayısı, , bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir

23 Hiram dökme tunçtan 10 arşın(cubits) çapında, 5 arşın derinliğinde, çevresi 30 arşın yuvarlak bir havuz yaptı.

24 Havuz, kenarlarının altındaki iki sıra sukabağı motifiyle birlikte dökülmüştü. Her arşında onar tane olan bu motifler havuzu çepeçevre kuşatıyordu.

25 Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü.

26 Havuzun çeperi dört parmak kalınlığındaydı; kenarları kâse kenarlarını, nilüferleri andırıyordu. İki bin bat su alıyordu.

Hesap makinelerinde Pİ sayısı için elde ettiğimiz sonuç 3.141592654… dur. Ama İncil de verilen rakamlara  baktığımızda daire çevresi ve çapı oranladığımızda karşımıza 30:0 başka bir deyişle 3  olarak çıkar.

 

Bu durum karşısında evrim teorisini çürütmek için dünya çapında savsatalar üretenleri, matematikçilerle birlikte pi sayısının 3 olduğunu ispatlamalarına ve dünyayı yerinden sarsmalarını beklemek gerekiyor..  Haydi iş başına Tanrı sözünün gerçek olduğunu gösterin bakalım.

 

Evrim okullarda öğretilmesin kampanyası doğrultusunda Pi sayısının da öğretilmesine karşı çıkın. Ama bununla ilgili olarak bir sürü şeyinde değişmesi gerekir. Size zorluk olmasın diye aşağıda sıraladım. Bunlarında  İncil e uyumlu hale gelmesi gerekir. Siz bunları yapın Müslümanlara satarsınız sonra. İlk alıcınız Harun Yahya olacaktır.

 

Trigonometri

Radyan

Karmaşık Sayılar

Dairesel Hareket

Elektrostatik Güç

Fizik

İzotropik iletim

…..

 

Eğer yuh artık diyorsanız  geriye Tanrının yanılabileceği ve insan aklının bu yanılgıyı düzeltebileceği gerçeğini kabul etmek kalıyor.

 
%d blogcu bunu beğendi: