Hangi Gerçekler

Hangi Tanrı?

İslam Masalları

Muhammed’in Adının İncil ve Tevrat’da Geçtiğine Dair Uydurma Ayetler

Kuran’ın Saf suresine şöyle bir ayet vardır,
6. Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler. 

Bütün İslami yazarlar bu ayete bakarak, İncil ve Tevrat’ın Muhammed’in geleceğini müjdelediğini iddia ederler. 
Ancak, ne İncil, ne Tevrat, ne de Zabur’da, bu konuyla ilgili en ufak bir işaret yoktur. İslamiler bu olmayan işaretin peşine düşerek önceki kutsal kitapların, Muhammed’in geleceğini müjdelediğini  ispatlama gayreti içine girince ortaya komik durumlar çıkar..

Elmalılı Hamdi Nitekim Habkuk Kitabında şöyle deniliyor : Allah Tur-i Sina’dan, Kudsi Faran Dağı’ndan geldi, Muhammed’in kıymetinden sema bir açılsa ve hamdinden yeryüzü bir dolsa.. Ey Muhammed, oklar senin emrinle tam bir kanış kanacak, yeryüzü nehirlerle gürleyecek. Seni dağlar gördü titredi, sel yağmurları senden bir yana çekildi.
Hak Dini Kuran Dili Cilt 1. Syf. 414 – 415

Öncelikle Elmalılı Hamdi Yazır’ın  Tevrat’da Habkuk diye adlandırdığı bölüm, Nahum’dan sonra gelen Habakkuk’dur.  Tevrat’ın hiçbir yerinde Muhammed’in ismi geçmediği gibi, bu bölümde de Muhammed ile ilgili bir benzetme söz konusu değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır’ın alıntı yaptığı bölümün tamamı aşağıdaki gibidir. 

Habakkuk Bap / 3
1. Peygamber Habakkuk’un duası Şigyonot üzere.
2. Ya Rab, senin haberini işittim ve korktum, Ya Rab, yılların ortasında kendi işini canlandır, Yılların ortasında onu bildir, öfke içinde merhameti an.
3. Allah Temandan, Ve Kuddüs Paran Dağından geldi. Onun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu..
4. Ve parıltısı ışık gibi idi, elinden şualar çıkıyordu, ve kuvvetinin gizlenmesi orada.
5. Veba onun önünde yürüyordu, ve ayaklarının ardınca humma çıkıyordu.
6. O durdu ve dünyayı ölçtü, baktı ve milletleri sarstı, ve kadim dağlar parçalandılar, ebedi tepeler baş eğdiler. Onun yolları ebedidir.
7. Kuşan çadırlarını sıkıntıda gördüm, Midyan diyarının çadır etekleri titrediler.
8. Rab ırmaklara mı kızdı ? Senin öfken ırmaklara mı karşı, yahut gazabın denize mi karşı ki, atlarına, kurtarış arabalarına bindin ?
9. Yayını büsbütün sıyırdın.
10. Dağlar seni görüp ağrıdan kıvrandılar, seller akıp geçti, engin sesini çıkardı, ve ellerini yukarı kaldırdı.
11. Uçuşan oklarının nurundan, pırıldıyan mızrağının parıltısından, güneş ve ay yerlerinde durdular.
12. Yeryüzünü gazapla dolaştın, milletleri öfke ile çiğneyip kırdın.
13. Kendi kavmının kurtulması için, meshedilmiş olanın kurtulması için çıktın, kötünün evinden, boyuna kadar temeli açarak, çatısını ezdin.
14. Onun askerinin başını kendi kargıları ile deldin, beni dağıtmak için kasırga gibi gelmişlerdi, onların sevinci, sanki düşkünü gizlice yutmak idi.
15. Sen denizi, kuvvetli sular yığınını atlarınla çiğnedin.
16. İşittim ve bedenim titredi, sesinden dudaklarım seğirdi, çürüklük kemiklerime giriyor ve durduğum yerde titriyorum, çünkü sıkıntı gününü, bizi basacak kavmın çıkmasını sükunetle beklemeliyim.
17. Çünkü incir ağacı çiçeklenmese, ve asmalarda meyva olmasa da, zeytin emeği boşa çıksa, ve tarlalar yiyecek vermese de, ağıldan sürü kesilse, ve ahırlarda sığır kalmasa da,
18. Ben yine Rab ile mesrur olacağım, kurtarışımın Allah’ı ile sevinçten coşacağım.
19. Yehova, Rab benim kuvvetimdir, ve ayaklarımı geyik ayakları gibi eder, ve beni yüksek yerlerim üzerinde yürütür. Musikacıbaşı için saz aletlerim üzere.
Şimdi ayetin aslından, Hamdi Yazır’ın alıntı yaptığı bölümlerde ifadeleri nasıl saptırdığına bakalım,  
Allah Tur-i Sina’dan, Kudsi Faran Dağı’ndan geldi, Muhammed’in kıymetinden sema bir açılsa ve hamdinden yeryüzü bir dolsa..
Hamdi Yazır, bu ayeti gönlünden geçtiği şekilde aktarmayı daha ugun buluyor.
Ayetin aslı ;
Bap / 3 ,
3. Allah Temandan, Ve Kuddüs Paran Dağından geldi. Onun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu..

Hamdi Yazır ayetleri  harmanlayarak, kısa bir anlatımla geçiyor,
Seni dağlar gördü titredi,

Ayetin aslı ;
6. O durdu ve dünyayı ölçtü, baktı ve milletleri sarstı, ve kadim dağlar parçalandılar, ebedi tepeler baş eğdiler. Onun yolları ebedidir.
7. Kuşan çadırlarını sıkıntıda gördüm, Midyan diyarının çadır etekleri titrediler.

Ey Muhammed, oklar senin emrinle tam bir kanış kanacak, yeryüzü nehirlerle gürleyecek. sel yağmurları senden bir yana çekildi.  
Ayetin aslı ;
11. Uçuşan oklarının nurundan, pırıldıyan mızrağının parıltısından, güneş ve ay yerlerinde durdular.
15. Sen denizi, kuvvetli sular yığınını atlarınla çiğnedin.

Görüldüğü gibi Hamdi Yazır, okuyucunun nasıl olsa bir araştırma içine girmeyeceğinden emin bir şekilde, diğer bir çok İslami yazarın yaptığını yaparak, Muhammed’i yüceltmek için olmadık  saptırmalar içine girmekte ve okuyucuyu yanlış bilgilendirmektedir. Bunları okuyan  Müslümanlar’da, Tevrat’ın Muhammed’den hem de övgüyle bahsettiğine kolaylıkla inanabilmektedirler.


Fethullah Gülen

İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur  1. Cilt  Syf. 41- Zaman Yayınları

Fethullah Gülen Hoca, Tevrat’ta Muhammed’in gelişinin bildirildiğini Tevrat’ın Tesniye Bap / 33 de Muhammed hakkında aşağıdaki ayetin bulunduğunu iddia ediyor.

‘Onun yanında binlerce tertemiz, pırlanta misali ashabı olacaktır. Ve sağ elinde ateşten balta bulunacaktır.’

Tevrat’ın Tesniye bölümünde böyle bir ayet yoktur. Bir peygamberin gelişi ile ilgili ayet varsa da o ayetin Muhammed ile ilgisi yoktur.

Tesniye Bap / 18
15. Allah’ın Rab senin için aranızdan kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkaracak, onu dinleyeceksin
16. Nasıl ki, Horebde toplantı gününde, bir daha Allah’ım Rabbin sesini işitmiyeyim ve artık bu büyük ateşi görmiyeyim ve ölmiyeyim diye Allah’ın Rab’den istedin.
17. Ve Rab bana dedi, Söylediklerini iyi dediler.
18. Onlar için kardeşleri  arasından senin gibi bir  prygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyliyecek.  

Fethullah Gülen Hoca’da diğerleri gibi, Kutsal Kitaplarda görmek istediği ayetleri kendi kafasından uydurmakta.

8 Yanıt to “İslam Masalları”

 1. encodeum said

  Peraklit/Paraklit

  yunan dili etimolojisine dayalı şöyle açıklamaları mevcut kavram:
  “burada öne sürülen insanlara bildirme işi kutsal ruh (cebrail’in) işlerinden olan bir ilhamdan ibaret değildir. aksine kendisini belirleyen yunanca kelimedeki yayma kavramı sebebiyle, onun açıkça maddi bir niteliği vardır. şu halde yunanca “akouo” ve “laleo” fiilleri bir takım maddi işleri ifade ederler ve bu fiiller ancak işitme ve konuşma organlarına sahip bir varlıkla ilgili olabilirler. dolayısıyla bu fiilleri kutsal ruh’a uygulamak mümkün değildir. öyleyse yuhanna’nın paraklit’inde hz. isa gibi işitme ve konuşma melekesi olan bir insan görmek, mantığın götürdüğü bir sonuç sayılmalıdır. yunanca metin bu melekeleri kesin olarak gerektirmektedir.” (prof. dr. maurice bucaille)
  bir de,
  “bu kelimenin aslı “periqlytos”dur, gerek etimolojik, gerekse lügat anlamı itibariyle “şanı en yüce, övülmeye layık olan”dır, halledilmesi gereken tek mesele, hz. isa tarafından kullanılan bu ismin aramicedeki karşılığını bulmaktır.” (prof. abdulahad davud)
  ha bir de, incil’in başka hiç bir yerinde kutsal ruh, paraklit olarak geçmemekte, geleceği belirtilen şahıs söz konusu olduğunda bu ifade kullanılmaktadır. arami lisanındaki “himda” ve “hemida” kelimelerinin eski yunanca’ya tercüme edilmiş biçimi olması zayıf bir ihtimal değildir.

  Kaynak: http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=paraklit

 2. oklukirpi said

  21. yüzyilin büyük din baronu Fethullah Hoca: Tevrat’ta Hz Muhammed’e dair bir kehanet olmadigini kendisi de biliyordur. O müritlerinin safligina ve cehaletine o kadar güveniyor ki istedigi gibi savuruyor. Bir de tabi tarikati Fethullah gibi bir çikar zinciri olarak gören uyanik bir tayfa var ki onlar de Fethullah ne dese inanmis gözükmenin bu oyunun bir kurali oldugunu biliyorlar.

 3. bunasildin said

  Kuran denen “teroristin el kitabı” , incil ve tevrat tahrif olmuştur demiyor mu? O zaman ne diye Muhammed denen şarlatanın ismi Tevratta geçiyor diyorsunuz ? İşine gelene inan , gelmeyene inanma :-)))) Sizi gidi takiyyeciler…

 4. oklukirpi said

  Bir kitaba her konuda mutlak gerçek, bir insana da her durumda hakli kul gözüyle bakmak nasil dogmatik, yobaz bir anlayissa, isin özünü anlamadan Kuran’a “teroristin el kitabı”, Hz Muhammed’e sarlatan demek de o derece dogmatik bir anlayistir. Islam’i Arap emperyalizmiyle sekillenmis yobaz Emevi yorumuna endekslemeyin. Yunus Emre’leri, Haci Bektaslari, Mevlanalari unutmayin. Hatalari ve sevaplariyla Hz Muhammed de sonuçta bir insandir. Hz Muhammed ne yapti? Döneminin geleneksel tanrilarini inkar etti. insansi basit tanrilardan yine biraz insansi da olsa daha soyut tek bir tanriya dogru yol aldi. Bu göreceli bir ateistlik demektir. Güçlünün zayifi ezdigi vahsi bir düzende dayanismaya çok önem vererek iyi kötü sosyal bir toplumun temellerini atti. Dinde ayricalikli bir ruhban sinifina karsi çikti. Deve kadar hakki olmayan kadina erkegin yarisi kadar bile olsa bir takim haklar verdi. Evet, hem Kuran hem de Hz Muhammed’in yasaminda bazi çeliskiler, bize bugün güzel gelmeyecek bazi unsurlar var. Ama sadece kötüleri görmek tek yönlü ve haksiz bir yaklasim olur.

 5. islamiyetgercekleri said

  Hallac ı Mansur u, Ömer Hayyam ı unutmayın.. Yunus ve Mevlana gibi sizlerede bunları Müslüman gibi yutturdular ya.. Bu saydıklarımın İslam ile alakası yoktur.. gerçek İslam Suudi Arabistandadır, Pakistandadır, Afganistan İrandadır..

  Yukarıda saydığımız bu insanların bu ülkelerde ki İslamla alakası var mıdır?

  Bütün bunlar PANTEİST tir..

  Her ne arar isen, kendinde ara; Kudüs’te Mekke’de Hacda değildir; Kabul et Yunusun ergen sözünü, tezcek gelir başa, geç de değildir”

  Yunus Emre der hoca: gerekse bin var Hacca
  Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

 6. eternaljustice said

  fetoş hocaya laf söyletmem…. fetoş şimdi uzaklarda.. bir dost ülkenin elinde… dermişim…

  abi olay şu
  amerika, fetoş ve akp yi kullanıyor , türkiyeyi ılımlı islama yitmek toplumuun tüm yapısını ve sosyolojisini şeriata yakınlaştırmak için… bu aşama bitince bir tekme,şeriat mok kuyusunu atacak.. aynı iran gibi bir gecede sabah ezanlarıyla kurşuna dizilenler kesilenler…. amerikanın türkler için biçtiği gömlek bu.. bu kadar değer veriyor türklere… şeriata atılan türkler ve sonra gelsin borbardıman uçakları savaşlar katliamlar vee bölünen yunanan ermeniye kürde peşkeş çekilen yugoslavya gibi bir manzara….
  .. tayyip efendi ve fetoş bunu bilmiyormu…
  bütün bunları biliyor… ama bunlarda şeriat devleti gelince amerikaya cephe alıp asıl savaşı biz kazanacağız diye hayal alemlerinde yaşıyorlar .. tıpkı enver talat cemal gibi zavallılar…

  ..yalnız bu andaval hayuuvan millete rağmen unuttukları daha doğrusu önlerinde bir engelleri var.. ve aşmalarıda çok zor
  nemi….????
  ….

  KANLA , İRFANLA KURDUK BİZ BU CUMHURİYETİ ! CEHENNEMLER KUDURSA ÖLMEZ NİGAHBANIYIZ ! … CEHENNEMLER KUDURSA ÖLMEZ NİGAHBANIYIZ ! …

  anladın sen onu…..)))

 7. eternaljustice said

  BE HEY DÜRZÜ

  ne ararsin tanri ile aramda!…
  sen kimsin ki orucumu sorarsin?
  hakikaten gözün yoksa haramda
  basi açiga niye türban sorarsin?

  raki, sarap içiyorsam sana ne.
  yoksa sana bir zararim, içerim.
  ikimiz de gelsek kildan köprüye,
  ben dürüstsem sarhosken de geçerim

  esir iken mümkün müdür ibadet?
  yatip kalkip atatürk’e dua et.
  senin gibi dürzülerin yüzünden,
  dininden de soguyacak bu millet

  isgaldeki hali sakin unutma.
  atatürk’e dil uzatma sebepsiz.
  sen anandan yine çikardin amma
  baban kimdi bilemezdin serefsiz.

  Neyzen Tevfİk

  şerefsiz arabın saçmalıklarına,
  vatan haini hamdolsuncunun dallamalıklarına
  salyalı fetoşun dötüne vurup çıkardığı vaazlarına
  birgün hesap sorar Kemal ATATüRK’ün cocukları

 8. eternaljustice said

  bütün yazdığım yorumlarımı silmek istiyorum
  yardımcı olursanız sevinirim

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: