Hırıstiyanlıkta ki Pagan inançların en fazla barındığı durum Noel kutlamalarıdır.
Şimdi bir düşünün İsa cehennem gibi sıcak bir memlekette doğmuş ve orada yaşamıştır. Ama gelin görün ki Noel kutlamalarında ki simgeler buz gibi soğuk kuzey ülkelerinden kaynaklanmaktadır.