Hangi Gerçekler

Hangi Tanrı?

ALLAHININ GANİMETLERİ

KURAN’IN ALLAHININ GANİMETLERİ

ENFAL:
1. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber’e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.
41.”Ganimetlerin beşte biri allahın ve peygamberindir”
FETİH:
21. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah’ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.

Hadis No : 1090
Ravi: Mücemm’i İbnu Cariye el-Ensari
Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte Hudeybiye sulhünde hazır bulunduk. (Sulh yapılıp) oradan döndüğümüz zaman, halk, develerini hızlandırarak (bir yere birikmeye) başladılar. Biz hayretle: “Bu insanlara ne oluyor, (niçin hayvanlarını hızlandırıp bir yere üşüşüyorlar?)” diye sorduk. “Resulullah (sav)’a vahiy gelmiş” dediler. Biz de, halkla birlikte harekete geçip develeri hızlandırdık, ilerleyince Resulullah (sav)’ı Kura’u’l-Gamim denen (Mekke ile Medine arasında Usfan’ın önünde bulanan) yerde bulduk. Devesinin üzerinde duruyordu. Halk toplanınca bize Fetih süresini tilavet buyurdular. Askerlerden biri: “Yani bu sulh bir fetih midir?” dedi. Resulullah (sav): “Evet!” deyip ilaveten: “Muhammed’in nefsini kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim bu bir fetihtir” buyurdu. Süre-i celileyi okumaya devam eden Resulullah (sav): “Allah size, ele geçireceğiniz bol bol ganimetler vaadetmiştir. İman edenler için bir delil olması ve sizi doğru yola ulaştırması için bunları size hemen vermiş ve insanların size uzanan ellerini önlemiştir” mealindeki ayete kadar (Fetih 20) okudu. (Ayet’i kerimede işaret edilen acil ganimetle) Hayber kastediliyordu. Buradan ayrılınca Hayber’e gazveye çıktık. (Elde edilen ganimet) Hudeybiye’ye katılanlara taksim edildi. Bunlar bin beş yüz kişi idi. Bunlardan üç yüzü süvari idi. Ganimet on sekiz hisseye ayrıldı. Süvari olana iki, yaya olana bir hisse verildi.”   Kaynak: Ebu Davud, Cihad 155, (2736), Harac 24, (3015)
  

Hadis No : 1099
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi bir köye varır da orada ikamet ederseniz, hisseniz oradadır. Hangi bir belde de Allah ve Resulü’ne isyan ederse o beldenin beşte biri Allah ve Resulüne aittir ve o (geri) kalan) da sizindir.”  
Kaynak: Müslim, Cihad 47, (1756); Ebu Davud, Haraç 29, (3036

Hadis No : 5937
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İyne usulüyle alış-verişte bulunur, sığırların peşine düşer, ziraate razı olur ve cihadı da terkederseniz, Allah size öyle bir zillet verir ki, dininize tekrar rücu etmedikçe o zilleti kaldırmaz.”  (Zillet:Hor görülme,alçalma.)
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 56, (3462)
İyne: Bir malı vadeli satıp, daha sonra peşin para ile, vadeli fiyatından daha ucuz bir fiyatla geri almaya “iyne satışı” denir.

ÇÖL BEDEVİLERİ VE GANİMET

Bence üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Kuranın allahı diyor ki henüz elde edemediğimiz ganimetler var. Ondan sonra da bu ganimetler bana ve peygamberime aittir diyor. Tabi bu durum insanların itirazına neden olunca gelen başka bir ayetle beşte biri benim ve allahındır demiş. Ya mülk zaten senin. Sen bu mülkü savaş yoluyla almaya kalkıyorsun. Her şeye muktedir olan bu Kuranın allahı niye acaba savaşa baş vurmuş. Bunu hiç düşündünüz mü?

Tamam dinini yaymak için savaş yapıyorsun. Kabul. Bu nasıl vicdandır ki bu nasıl adalettir ki insanların alın teriyle kazandıklarını zorla ellerinden alıyorsun. Hem öldürüyorsun hem de mal ve mülklerini gasp ediyorsun. Hiç olayın bu boyutunu düşünen oldu mu acaba? Bu hareketleri yapana eşkiya denilmiyor mu? İşte ben bu allaha onun için kuranın allahı diyorum. Tüm bu yapılanlar bir allaha yakışıyor mu?

Dikkat edilirse insanlar Kuranda sürekli savaşa teşvik edilmiş. Gerekçe allahın dinini yaymak. Bunun karşılığında ganimet ve cennet ödül olarak gösterilmiş. Bakıyoruz peygamber din yayılmacılığı (temeli de ganimet) uğruna insanlara ticareti, tarımı ve hayvancılığı uygun görmemiş. Hadiste de bu zaten açık bir şekilde belirtilmiş. Çünkü insanlar bu alanlara yoğunlaşırsa o insanları savaşa götürmesi zorlaşacaktır. Eğer ganimet olmasaydı o insanları savaşa götürmek mümkün müydü? İşte bir peygamber düşünün. İnsanları namuslu bir geçim yerine eşkiyavari bir yönteme teşvik ediyor. Tamam savaş yapıyorsun ama onların mal ve mülklerine el koyup çoluk çocuklarını esir alıp özel işlerinde kullanıp pazarlarda satamazsın. Bu bir peygamber davranışı olamaz.

Alıntıladığım hadiste de ele geçirdiğiniz beldenin beşte biri bana ve allaha diğer kısmı da sizlere aittir diyor. Akıl ve vicdan sahibi insanların şu söylediklerim hususunda birazcık düşünmelerini istiyorum. Bu nasıl bir anlayıştır ki hangi bir köye varırsanız hisseniz oradadır. Orada yaşayan insanlar müşrik de olsa onlar da allahın kulları değil mi? Yıllarca emek vermiş, göz nuru dökmüş bu insanların mallarını mülklerini bir çırpıda ellerinden almak hangi insanlığa sığar. Bu yapılanlar bir yağma ve talan değil midir? Üstelik bunların yapılmasını sağlayan da allahın kendisi ve onun adına bu yağma ve talan yapılıyor. Şimdi bu düşüncede olan bir allah nasıl adil ve adaletli olabiliyor. Bunun neresi büyüklük!…

Demek ki islam barış, sevgi ve hoşgörü dini değildir. Gittiği her yerde kan ve göz yaşı bırakmıştır. Erkekler öldürülmüş, kadınlar ve çocuklar esir alınmış ve bunlar cariye ve köle olarak kullanılmışlardır. Bunlar ortaçağda yaşanmış ve o çağın koşullarında normal görülmüş şeyler. Ama normal olmayan bu ilkel ve çağ dışı dini göklere çıkarıp bize pazarlamak istemeleri. Onlar istedikleri kadar pazarlamaya çalışsınlar. İnsanlar  okudukça, araştırdıkça, sorguladıkça bu gerçekleri göreceklerdir. Ve insanlar bu gerçekleri gördükçe bu dini elbette bizim yaptığımız gibi sorgulayacaklardır.

Ve sonuç olarak islamın geçim kaynağını hep ganimetler oluşturmuş. Çöl yaşamı onları bu yola götürmüş. Aynı şekilde atalarımızda bu şekilde müslüman yapılmadı mı? Bu barbarlığın bu vahşetin sahibi de bu kuranın allahı değil mi? Tamam islamiyeti yayma çabaları normal. Ama insanların ellerindeki değerli eşyalarını, mallarını, mülklerini gasp edip el koymak ve bunu bir geçim kaynağı haline getirmek hangi vicdana hangi insanlığa sığar. Birileri bana bunu açıklasın…

14 Yanıt to “ALLAHININ GANİMETLERİ”

 1. Mahmut said

  Hadisler sahih diğidir, tefsir çarptılımıştır diyenlere ganimet konusunda Barbaros haytrettin paşanın hatıratını (Akdeniz Bizimdi adı altında yayımlanmıştı) ve Evliya Çelebi Seyahatnamesini tavsiye ederim. Bu kitaplarda sadece “Kafir” diye işinde gücünde savunmasız köylü halkın nasıl kılıçtan geçirilip malının mülkünün yağmalandığını karısının, kızının ve (genç) oğlanlarının esir alınıp mal gibi pazarlarda satıldığını ve hatta bunların dönemin para birimine karşılık gelen değerlerini okuyabilirsiniz. Hollandayı, İsveçi Osmanlı hiç bir zaman istila (feth) etmedi ama yaptığı yağma ve kıyımlarla çok rahatsız etmiştir. Evliya Çelebi buraya akıncılarla yaptığı seferlerden kendi deyimiyle (çapullardan) ballandıra ballandıra bahseder. Bunlardan bahsederken rahatsız değildir çünki “helal” bir iş yapmaktadır. her iki lafın birinde allaha şükreder dua eder vs. Bizdeki Müslüman kesim Omanlının dine bağlılığını işlerine gelince örnek verir. Alın size Osmanlının ganimete bakışı ve icraatları.Onlarmı yanlış yorumlamış bu konudaki ayetleri yoksa?

 2. mesut said

  savaşta ölen kafir askerlerin cebindeki paralar ve kralların hazineleri alınması gerekmiyormu müslümanlar tarafından?bu adil değilmi? onlarda aynısını yaparlardı hatta fazlasını fakat müslüman bir asker evlere girip yağmalarsa kadınları zorla alırsa benim onlar gibi islamiyetim yok!

 3. islamiyetgercekleri said

  Nede olsa Muhammedin yani en büyük çapulcunun izindedir Müslümanlar. Ama gelin görün ki tüfek icat oldu Müslüman çapulculuğu bitti…

  Birde artık kadınlar eskisi gibi cariye olamıyor. Demokrasi ve kadın hakları geldi… Köle pazarlarıda kurulmuyor.

  Kafir diye adamı öldür karısını cariye yap koynuna al, çocuklarını köle pazarında sat devri bitti. Ne oldu o zaman? Müslümanların en büyük ticari kazancı hoooop kayboldu ve geri kalmış ülke oluverdiler…

  Şimdiki trend ne.. Bomba bağla kafirlerin yanında kendini havaya uçur cennette Huri ve gılmanlarla aleme dal…

  Ya Allah bu ne böyle.. Bak ne demişsin ne vaad ediyorsun?

  şarap günahtır,
  cennette şarap ırmaklarından söz ediliir.

  zina günahtır.
  cennette çok eşlilikten söz edilir.* Bırak Hurileri o ak tenli oğlanlar neyin nesi?

  Kişinin bazı durumlarda birini öldürme hakkı vardır, gözle görülmüş kısmı, size ..*.. yapanı öldürün şeklinde yer alır,
  diğer bir ton kısımda şuna de ki, buna de ki şeklinde anlaşılması da zor bir tarzda ” hayır!” denilir.*
  burayı anlayamamak beceri ister.

  Ömer hayyam der ki,

  ırmaklarından şaraplar akacak diyorsun
  cennet-i ala meyhane midir
  her mümin’e iki huri vereceğim diyorsun
  cennet-i ala kerhane midir

  • ismailss said

   bu kadar açık bi hatayı da görememişsin..
   yorumu yanınlamayabilirsin ama hatana bak..
   şarap haram dır, sarhoşluk veren şarap haramdır.
   hem şarap demek içilecek veya içilen şey demektir cennette illaki içilecek şey olacak fakat sarhoşluk veren alkol veya şarap değil..senin anladığın şarap ayrı diğeri ayrı..

 4. Mahmut said

  Eyyub el Ensari’nin sözüm ona mezarını onbinler ziyaret eder ve bunu yaparken trans haline gecer. Ben burada söz konusu zatın yattığına hatta orada bir mezar olduguna dahi inanmıyorum bu ayrı mesele ancak dönemin idarecilerinin böyle yapmakta geçerli bir sebepleri olsa gerektir zira Osmanlı dünya işlerinde son derece akılcıdır. Ancak buna inanan insanlar neden sormaz Medine nere İstanbul nere.. Bu adamın ne işi vardı burada diye. İslamı yaymaksa maksat pür silah kuşanmış orduyla nasıl yapılıyordu bu iş? Şayet iddia edildiği gibi dönemin toplulukları öbek öbek islama katıldıysa bu adam neden öldürülmüş, aynı şekilde ta hindistan içlerine kadar şehit sahabe mezarları var.. Bu adamları hangi heves İskender ve Cengiz Hanın orduları gibi gözü dönmüş halde oralara kadar götürdü ve hangi sebepten oralarda öldürüldüler. Yağma peşinde koşarken can vermiş bir adam ve etrafında onu kutsayan göz yaşı döken yığınlar.. İslama yakışır bir tablo.

 5. islamiyetgercekleri said

  Müslümanın yalanı boldur. Birde cahil oldukları için ne dense inanırlar cennet,huri ile gözleri boyandığı için. Hala memleketimizde Türklerin seve seve Müslüman olduğunu zannediyorlar. Gidin görün eski İslam öncesi Türk illerini savaşta ölen Arap mezarları ile doludur..

  Mesut Beyin dediği gibi Arab ın ne işi vardı silahla Türk illerinde? Madem Türkler öbek öbek göbek atarak Müslüman oldularsa Savaşta ölen Arab ın mezarının oralarda işi ne?
  Bizi atalarımızı kese kese Müslüman yaptılar. İslam kılıçla yayılmıştır. Gerisi hikaye…

 6. akrepcik said

  Madem yorum yapma hakkimiz var yapalim bari:-) okudugumda kendime su soruyu sordum.
  neden hiristiyan alemi savas olmadigi halde islam alemini sömürgesi altina alip tüm ganimetlerden faydalanmaya calisiyor .. ne irani ne herhangi diger müslüman gecinen bir baska ülkeyi savunuyorum onlar düzgün olsaydi bunlar baslarina gelmezdi ama bu ganimetlerden dolayi ezilen, insanlik disi yasamaya mahkum edilen arap ülkeleri, arfika ülkeleri vesair bugün hiristiyan alemince sömürge altina alinmis onca insanligin drami gercekleri gösteriyor…

 7. apranax75 said

  diyor ya zaten yazarda al birini vur ötekine . ha hristiyan ha müslüman fark yok. din başlıbaşına sorun. en iyisi tarafsız olmak objektif olmak o zaman gercekleri görmek daha kolay oluyor.

 8. sadece1aras said

  Arkanda allah, tanrı varmı haydi ademoğlu yağmala..bu tür işler bir dine mensup olmasına rağmen içinde ahlaki duygular taşımayan çoğu insanın ısrarla yaptığı mezulardır..

  eğer zavallıysan kendini tatmin etmek için senden daha zavallısını bulman gerekir hesabı..

 9. misli5 said

  akıllı adam malı nasıl götürecek planlamış.başarılıda olmuş zamanında malesef şimdilerdede.aklım almıyor etrafımda sordum günde beş defa dinledikleri ezanın tam türkçesini bilen yok,bırak kuranı.

 10. ankaraomer said

  arkadaşlar siz nasıl okuyosunuz ya dünyanın örnk aldığı bir ecdadımız var ya nerede yaşıyorsunuz siz hangi osmanlı padişahı gittiği ele geçirdiği ülkede zulum etmiş hangi ülkeyi yamalamış neden bahsediyorsunuz siz yok harem şöyle yok böyle kendinizce bizmiş yayınlamışsınız ALLAH sizi affetsin azabından korusun acıyorum size siz türkde olamazsınız türk böyle düşünmez amacı bu değil türkün amacı islamiyeti en güzel şekilde insanlara sevdirerek dünyaya yaymaktır ecdadınız bunu yapmıştır ve siz o ecdadın size burakmış olduğu dünyanın karşısında titrediği ecdadınızdan utanıyor ve allahı inkar ediyorsunuz tek sözüm size bu olur siz türk olamazsınız.

  • m3ric said

   Arkadasim senin Osmanli Padisahlarin oncelikle Turk degildir, bunu ogren. Ilk dort Osmanli padisahi disindakilerin hepsinin analari yok Rus carinin kizi, yok Frenk kralinin torunu, yok Macar prensinin kardesidir. Bu kadinlarin yetistirdigi cocuklar yonetmistir 500 yil bizi. Adina Yavuz denilen bilmem kacinci selim kendine degil de iran sahina sultan gozuyle baktiklari icin dindaslari olan Turkmenleri anadoludan kazimaya calismamis midir? Simdi de o pek sevdiginiz suudi araplar bu padishlari ne kadar iplediklerini mekke’ei izlerini yok ederek ispatlamiyorlar mi? eger tanri varsa ve dini de gercekten gonderdi ise bunu azgin ve sapik oaln araplara gondermis, bundan bana ne. Bakin tarihte ne kadar peygamber bilmem ne varsa bu manyak arap-yahudi irkindan cikmis. Hic bir kayitta Turk’e peygamber geldigi var mi? Demek ki gerek yokmus. 😀 Araplar asyanin altini ustune getirip bas ustunde kelle birakmamislar milleti kendilerine kole yapmaya calisirken. Emeviler isin kolay yolunu da bulmus iyice abartip araplari ustun irk konumuna da cikartmislar hatta. Yahudilerin yaptiklarindan ne farklari var i?

 11. yabre said

  Her şeyi Allah yarattıysa, Muhammed ise onun elçisi ise, Allah kendi malını yağmalamış olmuyor mu?

  Hadi ona eğlence oldu.

  Muhammed elçi ise Allahın malına göz dikerek zimmet suçunu işlemiş olmadı mı?

 12. kepazeinur said

  ankaraomer kusura bakma ama Arap masallarına kanıp o ecdadımızın İslamiyete girmeden önce iyi ahlaklı yaşayışını reddettiğine göre asıl sen Türk olamazsın.. Olsan olsan Arap olursun.. Zaten senin o ecdad dediklerinde Türk değillerdi.. Çoğu Araplaşmışlar asıl Türkleri kesmekle meşgullerdi.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: