Hangi Gerçekler

Hangi Tanrı?

Kuran’ın Uzayı

71/15- ‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’

67/5. An dolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Bu iki ayetten anladığımıza göre Tanrı tek bir gök yaratmış ve bu gök yedi tabakadan oluşmaktadır. (Burada daha önceki pagan dinlerde geçen 7 kat gök meselesini bir tarafa koyalım, karıştırmayalım). Demek ki burada anlatılan gök tüm uzay ve oda 7 katlıdır. Bilimsel bulguların peşinde koşan(bulmak için değil, bulunanı Kurana uydurmak için bir koşuş bu) Müslümanların iddiası. Tanrı göğü 7 kat yaratmıştır alıp bu 7 katı atmosfere uygulamalarıdır. Kuranda geçen tek bir gök, atmosfer değil. Kaldı ki atmosfer 7 değil 5 kattır. (STRATOSFER-MEZOSFER-SEMOSFER-İYONOSFER-EKZOSFER). Müslüman alimlerin bu iddiasını kabul edersek Kuranda geçen gök bu kadar. Ozaman yıldızlarda bu sayılan katmanların yakın olanının içinde. Bu da imkansız, çünkü atmosferin ortalama 10.000 km’dir. Kuranda atmosfer demiyor. Yaratılan 7 katlı gök(uzay) dır. Demek ki bu iddia asılsız. Zaten Kuran da atmosferle ilgili bir kavram yok. Gök ve Arş geçiyor. Gök uzay anlamında arş ise uzayın 7. katının sonu. En tepesi ki Tanrı orada. Nerden anlıyoruz bunu aşağıda ki ayetten…

10/3- Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. O’nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?

Arşta kurulan Tanrı aynı zamanda göğü tutuyor. Neden tutuyor ayette açıklıyor..

22/65- Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

Sonuç olarak ortada tek bir gök var. 65/5 e geri dönüp bakalım tekrar. ‘’ (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık’’ Burada kandil yıldız anlamında… Dünyaya en yakın gökten sonra yıldız yok demektir bu da. Burada ki vurgu özellikle bütün yıldızların dünya için yaratıldığı ve o yüzden dünyaya en yakın göğe konulduğu…

Sonuç : Dünyadan bakılınca sadece dünyaya yakın yıldızları görebiliriz, ardını boş algılarız.. Tıpkı Muhammedi’n düşündüğü gibi…

36 Yanıt to “Kuran’ın Uzayı”

 1. mystergood said

  1- TROPOSFER

  2- STRATOSFER

  3- OZONOSFER

  4- MEZOSFER

  5- TERMOSFER

  6- İYONOSFER

  7- EKZOSFER

  “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi’nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim’dir, bağışlayandır”

  “Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar ”

  andolsun ki biz en yakın olan göğü kandillerle donattık bunalrı şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara ateş azabını hazırladık”
  kuran hem insanlara hemde cinlere gönderilmiştir. bu ayeti bu şekilde yorumlarsak şeytanı göremediğimiz gibi en yakın olan gökteki kandilleride görememiz normaldir bu ayet cinleri ilgilendiriyor olabilirki şeytanda bi cindir.

 2. islamiyetgercekleri said

  Hala ne sayıklıyorsun bunca izahtan sonra yaza yaza Kuranda söylenenleri yazmışsınız. Atmosferde ki tabaka 5 dir 7 dir. 7 olduğunu kabul edelim. En yakın göğü kandillerle donattık deniyor. O zaman güneş atmosferin içinde olması gerekli. Bu kadar da mı beyniniz çalışmıyor? Madem 7 kat göğü atmosfer tabakası sayıyorsunuz o halde güneşin bu tabaka içinde olması gereklidir…

 3. islamiyetgercekleri said

  Ozon katman değildir. Elinin altında google var. Ozon gazdır.
  Ozon hem stratosfer hemde mezosfer tabakalarında bulunur. Atmosferi oluşturan ayrı bir katman değildir. Atmosferde ayrıca ozon gazı gibi argon, karbondioksit, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen ve ksenon bulunur; bunlara toz ve duman gibi maddeler de katılır.

  Kurana uyduracağım diye bilimi değiştiremezsiniz..

 4. gülay said

  Bunu yazan kişi bunları yazmış aynı zamandada yorumu kendi yazmıştır kesin. Bende tesadüfen gördüm. Sen dalganı geç bakalım satanist adam. Kendi kendine böğürür durursun. Kuran gibi yüce kitaba yorum getirmek sizin gibilerinemi düşmüş. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Hz. Muhammet onun resulüdür. Sen bunu değiştiremezsin. Azrail A.S. senin canını almaya geldiğinde anlarsın o zaman. İşte o zaman sana acırım. Sen şeytanın yardakçılığını yapmaya devam et bakalım…..

 5. islamiyetgercekleri said

  Bunları yazan kişi tarikatların yazdıklarını alıp buraya kopyalamış. Normal bir Müslümanın kafası o kadar çalışmaz. İslam insan beynini zincir altına almıştır. Neden nasıl diye soru sordurmaz.. İstediğiniz kadar yırtının bilimsel gerçekler elinizde Bedevi masalları anlatan kitaba sığmaz..

  Allah Kuranda resulüne karı kız ayarlayan biridir ..
  50- Ey Peygamber, gerçekten Biz sana ücretlerini (mehirlerini) verdiğin eşlerini ve Allah’ın sana ganimet olarak verdikleri (savaş esirleri)nden sağ elinin malik olduğu (cariyeler) ile seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayının kızlarını ve teyzenin kızlarını helal kıldık; bir de, kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin kendisini almak istediği mü’min bir kadını da, -mü’minler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere- (senin için helal kıldık). Biz, kendi eşleri ve sağ ellerinin malik olduğu (cariyeleri) konusunda onlar (mü’minler) üzerine neyi farz kıldığımızı bildik (size bildirdik). Böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

  51- Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini de yanına alıp-barındırabilirsin; ayrıldıklarından, istek duyduklarına (dönmende) senin için bir sakınca yoktur. Onların gözlerinin aydınlanıp hüzne kapılmamalarına ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmalarına en yakın (en uygun) olan budur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah bilendir, halimdir.

  Koskoca Allah Muhammedin cinsel isteğinin derdine düşmüş…

  Enam/6: 104. (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

  Bu ifadede de, “Rab” ve “Bekçi” olarak iki özne bulunmaktadır. “Ben bekçiniz değilim” diyen herhalde Muhammed’dir, Allah değil..
  Muhammedin konuştuğu bir kitabı hala Allah sözüdür diyorsanız yapabileeğim bir şey yok…

 6. gülay said

  Bu yazdığınız Ahzab süresidir.Eğer dikkatlice okuduysanız aynı sürede şuda geçer:

  52-Bundan başka kadınlar sana helal olmaz.Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz.İster güzellikleri hoşuna gitsin.Ancak sahip olduğun cariyen başka.Allah herşeye gözcü bulunuyor.

  Dediğiniz gibi eğer Allah Hz. Peygamberimize her kadın sana helal dememiş.Tabiki müminlere örnek olsun diye Allah peygambere neyin helal yada neyin helal olmayacağını belirtmiş. Kuranı Kerim ve son Peygamber sadece bedevilere değil tüm alemlere rahmet olarak gelmiştir. Yusuf İslam yani (Cat Stevens) bile bunalıma girdiğinide gerçekleri Kuranda bulmuş.Bizleri kendiyle haberdar eden Rabbime sonsuz şükür olsun. Dünya ve ahirette hamd ona mahsustur.Allah ölmeden önce ve hayatımız boyunca müslümanlığı içimizde daim kılsın. Amin…

 7. Ayşe said

  Zaten geriye helal olmayacak kadın neredeyse kalmıyor ki. Ne kadar kadın varsa helal kılınmış. Artık daha fazlasına Muhammed in gücü yetmez zaten.

  Karılarından Aişe, Muhammed’e şöyle diyor:
  -“Ma era rabbeke illa yüsariu hevake” (Bkz. Buhari, e’s-Sahih, Kitabu’t-Tefsir/33/7,Kitabu’n-Nikah/29;Diyanet yayınlarından Tecrid, hadis no:1721;Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’r-Rıda/49,hadis no:1464;İbn Mace Sünen, Kitabu’No:-Nikah/57, hadis No: 200; Ahmed İbn Hanbel,6/134,158)
  Nedir bu sözün Türkçesi?
  “Vallahi Rabbinin, senin arzunu hemen yerine getirdiğini görüyorum.” (Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi. 7/402)
  “Rabbin Teala (kadınlarının değil) ancak senin arzunun tahakkuna müsaraat ediyor. (Çeviri: Kamil Miras, Diyanet Yayınlarından)
  Aişe’nin sözü dilimize şöyle de çevrilebilir:
  “Bakıyorum da, senin Efendi Tanrın , yalnızca senin şeyinin keyfini (hevanı) yerine getirmek için koşuyor.”

  Ahzap suresinin 51. Ayeti şu sözlerle başlıyor:
  -“(Ey Muhammed!) Onlardan (yani karılarından) dilediğini geriye bırakır, dilediğini öne alabilirsin…”
  Ne demek bu?

  Aişe, bu durumu daha sonra, Ahzap’ın 51. Ayeti gelince anladığını; 50. Ayet geldiğindeyse bunu pek anlayamadığını ve o nedenle, 50.ayette, Peygambere kendini (hem de mehirsiz olarak) verebilecek kadından söz edilince şu tepkiyi gösterdiğini belirtiyor:

  -“Olacak şey mi? Bir kadın utanmaz mı ki, kendini bir erkeğe armağan etsin?” (Tecrid, hadis no:1721)

 8. gülay said

  Hz. Ayşe validemizle uğaraşmak yerine kendini çok fazla armağan ederek sunan kadınlarla uğraşmak gerek.Mesela sanatçılarda çok mevcut,Seda sayan gibi. Biz peygamberimizin Ayşe validemizle vahiy yoluyla evlendğini biliyoruz. Allahü teala herşeyi bilir. Herşeyi Allah takdir ediyor. Peygamberimiz kendi başına birşey yapmıyor. Neden aynı konulara takıntı yapılıyor.Hz. Ayşe validemiz örnek bir müslüman annemizdir.Kim ne derse desin.Bizler bir peygamber işittik.Allaha iman edin diye.Allaha ve onun resulune iman ediyoruz.ÇOK ŞÜKÜR

 9. islamiyetgercekleri said

  Bana ne Seda Sayan gibi sıradan bir insanla. Seda Sayan diyor mu ben Peygamber eşiyim yaptığımı yapın cennet sizindir?

  Tanrının işi gücü yok çöpçatanlık yapacak. Koskoca kainatı yaratmış bir güç Muhammedin cinsel arzularının peşinde koşacak. Ayşe ile evlenmesi insanlığa ne kazandıracak?

  Muhammed bir peygamber herhangi biri değil. Gelmiş geçmiş peygamberler arasında Süleymanla şehvet konusunda yarı
  şan birisi. Kadınsız yaşayamaz mı bir peygamber, nefsi bu kadar mı zayıf bir peygamberin?

  Godoşluk yapan bir Tanrı ve şehvet düşkünü peygamberi.. Yok ben almayayım. Hayatımı adadığım tek eşim ve ondan olan çocuklarımla ben mutluyum. Nefsim sadece eşime uyanır başka kadına yan gözle bakmam. Hele hele evlat edindiğimiz çocuklar ileride evlenirse onların hanımlarına hiç bakmaz. Ben peygamber değilim ama erdemli bir insanım.

 10. gülay said

  Siz Rabbime nasıl godoş dersiniz. Ne saygısızca birşey bu. Müslüman olan zaten eşini aldatmaz. Bu size özgüymüş gibi bahsetmeyin. Siz Amerikan filmlerini seyretmiyormusunuz. Kadın kocamla başkasıyla olabiliriz diye özgürce karar aldık diyor. Adam bir yerde erkek bir yerde. Şimdi müslümanlara bu empoze edilmeye çalışılıyor.Gerçek müslüman bu safsatalara gelmez

 11. islamiyetgercekleri said

  Kusura bakmayın ama Rabbiniz godoşluk yapmıştır. Hemde bir kere değil. Bize ne Muhammed in cinsel hayatından ki Kurana onunla ilgili ayetler sokuşturmuş.

  Bal gibi ayetlerde Rabbiniz Muhammed e kadın ayarlıyor. Size de kıvırması kalıyor…

 12. mesut said

  islamiyet i beğenmeyenler ne öneriyorsunuz peki bizlere hangi dini? 700 kitaplı hıristiyanlığımı?uydurma hadislere göre hareket etmeyin bence

 13. islamiyetgercekleri said

  Bilime ve insan aklına inanmak yeterli. Diğer dinlerde aynı şiddet aynı masallar. Al birisini vur öbürüne.. Birde anlayamadığım derler ki Allah ilk din olarak Müslümanlığı indirdi ve tek din budur. O zaman ne diye Hırıstiyanlık ve Yahudilik için peygamber yollayıp durdu? Aynı Tanrı değil mi bu? Aynı ise birbirinizi neden çekemiyorsunuz?

 14. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu “Ben şahadet ederim ki Allah’dan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür.”

  Sayfanın en altına bakın Andreas Viklund denen bir yahudi yada bir hristiyan bizi dinden çıkarmaya çalışan bir et parçası.

  Kıyamet yaklaştı “Deccal yahudidir!”

 15. islamiyetgercekleri said

  Siz Yahudiyi bırakında bana Kuran da geçen gök kavramını izah edin. Ona buna laf atarak gerçekleri saptırmayın.. Bu iş şehadet ederekte olmuyor. İzah edin en yakın gök neresi?

 16. yalnizolsada said

  KARDEŞİM ŞU EYETLERİ YARIM YAMALAK YORUMLAMAYI BIRAKIN.ayetin yorum yapılacak bir tarafı olsa tamam dicem ama en yakın göğü kandillerle donattık diyor.ayet ondan sonraki tarafların boş olduğunu söylemiyorki bunu nerden çıkartıyorsun.kuranın böyle söylediğini ispatla önce bende devamla birşeyler söylerim.çünkü insanların ön yargılarını parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur.bir şeyi alt etmek için çalışıyorsan bu hayvani bir mücadele olur.erdemli insana bu yakışmaz.her sözünüzde hakaret var.bu kininiz neden kininiz sizi adaletten alıkoymasın.kin insanın gözlerinin önünde koca bir perdedir.Afedirsin de mehir bir kadına vucuduna karşılık verilen fahişelik bedeli değildir.iyice bir araştırın.mehir bir çeşit bu günün deyimiyle tazminattır.bu günün hukuku kadını maddi olarak boşandıktan sonra tazminatla korurken islam daha evlenmeden korur.bu sizin insan aklınızla onunla yatacağı için verilen para olabilir.o zaman hukukun verdiği tazminatta kadına boşanana kadar yattıklarının ücretidir demek kadar ayıp olur.islamda boşanmak vardır çünkü insanlar anlaşamayıp bu günde ayrılabiliyorlar.insanın bu gerçek özelliğini görmeyip boşanmayı haram kılmak islama yakışmaz.bu konuda emir olmaz ancak tavsiye olabilir çünkü insanları zorla evli tutmal çözüm değildir.O yüzden islam tatlı bir dille nasihat eder ve boşanmanın çirkin bir iş olmasına rağmen eğer mecburiyet varsa bunun da iyilikle olmasını zorla olmamasını emreder.şimdi sen siz ailesine saip çıkan kadına değer verensiniz ben değer vermeyen onun ücretini verip beraber olan biriyim öylemi.birde mehir kadının hakkıdır istediği kadar isteyebilirveya hiç istemez.benim evlendiğim insan hiç mehir istemeyip ben birşey istemiyorum dese bunu aşkından veya inandığı herhangi birşeyden dolayı yapsa ben onun bu aşkına duygularına karşılık onunla bedavaya yatan bir adammı olmuş oluyorum.veya şimdiki medeni hukukta tazminat alan kadın ücretini isteyen bir fahişemidir tövbe haşa müslüman olsun olmasın bu insana yapılan bir hakarettir???????????????????????başkalarının düşüncelerini öğrenip onlarla mücadele etmek oryantallerin işidir.karşı tarafın fikirlerini bilmek onlar hakkında herşeyi bilmek değildir.karşındakini alt etmek için istediğin kadar şey öğren eğer bunu onların penceresinden bakarak anliz ettikten sonra kendi fikirlerinle karşılaştırırsan objektif olabilirsin.aksi takdirde hep sunjektif olursun ve bu yalnızca senin görüşün olarak kalır.

 17. elfakir said

  Selamlar,

  Ben müslüman olmakla birlikte, senin bir iddianı kabul ediyorum.
  Evet bencede bazı müslümanlar Kur’an’ın ilahi bir kitap olduğunu kanıtlamak için bazı zorlama yorumlarda bulunuyorlar. Tabiri caiz ise biraz ‘kasıyorlar’ kendilerini.

  Fakat seninde anlamadığın şu. Bu yorumlar tamamen onları bağlar. Ki Bilimde henüz evrenin nasıl oluştuğunu kanıtlayamadı. Ortada farklı bilim adamları gruplarınca doğru olduğu kabul edilen farkli teoriler mevcut. Adı üstünde teori. Kanun değil Yasa değil.

  Sakın yanlış anlaşılmasın, sadece bir örnek veriyorum : Kur’an’da geçen ‘7 gök’ kelimelerinin anlamı farzedelim ‘7 uzay’ demek.

  Farzedelim içinde bulunduğumuz Uzay sonsuz değil, bir yerde bitiyor ve bunun dışında 6 uzay daha var. Şayet böyle bir şey doğruysa bile, bilimin şu anda elinde olan verilerle bunu anlayıp kabul etmesi mümkün mü ? Tabi ki değil. Peki Bilim şu anda Uzay’ın sınırlarını ölçebildimi? (eğer var ise) En son ortaya atılan Big Bang teorisi bile sonuçta tamamen varsayımlar üzerine kurulu.

  Onun için Kuran’da, sınırlı bilgimizle açıklayamadığımız her şeyi ‘açıklayamıyoruz demek ki yanlış’ tarzındaki bir düşünce anlayışıyla yadsımak bana göre yanlıştır.

  Şunu unutmayalım Kur’an bir fizik veya kimya kitabı değildir. Aslında Kur’an-ı Kerim’i anlamak istiyorsan İslam tarihiyle beraber, surelerin iniş sırasına göre okumalısın. Ha eğer gerçekten anlamaya çalışarak okumayı reddediyorsan. Bu hiç bilimsel bir yaklaşım olmaz. O zaman senin araştırmamakla, sorgulamamakla itham ettiğin insanlardan hiçbir farkın kalmaz.

  Şimdi birde madalyonun öbür yüzü: Alıntı yaptığın sitelerde gerçekten de o devirde yaşayan bir insanın bilemeyeceği bilimsel delillerin yer aldığı ayetlerden alıntılarda var. Bunları neden hiç taşımıyorsun sayfalarına ? Biraz önyargılı bir davranış değilmi ?

  Unutmaki ‘bilim’ -ki ben bilime karşı değilim- günümüze kadar, hayatın varoluşunu -koca bir-‘TESADÜF’e bağlıyor. Ama bazı insanlar bu büyük tesadüfler zincirine çok rahat inanırken.
  Gerçektende yaratılmış olabileceğimizi, çok uzak bir ihtimal olarak görüyorlar.

  Ben şahsen hayatta hiç bir zaman tesadüflere inanmam.

  Saygılarımla

  • bahadrhun said

   allah adında bir varlık tarafından yaratılmış olmamızla bubi ve bobap diye iki tanrı tarafından yaratılmış olmamız veyahut sayısız diğer ihtimalin olmasını anlamamanızı tesadüfen islama inanmanızı anlıyamıyoruz bizde..
   neticede sizde diğer bütün dinlerin önerdiği tüm tanrıları red ediyorsunuz. bizim red edişimizin sayısı bir fazla o kadar..
   bu arada bilim yaşamı tesadüflere bağlamaz, kanunlara bağlar..

 18. apranax75 said

  o zaman sen programlanmış gibi yaşıyorsun. düsünemiyorsun kendi iraden yok sana hükmediyor yukardaki öylemi? sacma bunlar. tanrı insanı degil ama. insan tanrıyı yarattı. saygılarımla…

 19. apranax75 said

  ha birde şu olaya aklım ermiyor 1400 yıl önce icinde bilimsel ayetler oldugu iddia edilen kuran üstünden 1400 yıl gecmesine ragmen hala 1400 yıl öncesinden 1 adım ileri gidememişler giyinişlerinden tutunda kafa yapılarına kadar…bumu bilimsel kuran..

 20. bunasildin said

  Elfakir arkadaş öyle bi yorum yaptın ki , kuranla tamamen çelişkiye düştün..Aslında zaten sen haklisin…Bu kurani anlamanin imkani yok. Bu kuran degilmi ki , “”””Bu kitabı herkesin anlamasi icin arapça indirdim “””””, diyor? ama hernedense anlayan falan yok..Bu kuran denen safsata doğru olsaydı , onu okuyan herkes uzayı, göğü bilmem nereyi bilebilecekti.1 Kuran var , 1 milyon da değişik yorum..Amma KOMEDİ

 21. adnsmz said

  bugün din karşıtlarının en büyük kozu dinin kendisidir, bilimsel gelişmeler veya teoriler değildir diye düşünüyorum. Mevcut bilimsel tezlere, teorilere veya gelişmelere bakarak tanrının varlığını veya yokluğunu ispat edemezsiniz ama var olan kutsal kitap metinlerine bakarak bunların ne kadar saçma olduklarını iddia edebilirisiniz. Bazen o kadar saçma ve gereksiz şeyler içeriyorlar ki, insan bunların tüm evreni yaratan, herşeye bilen bir tanrı tarafından gönderildiğine inanamıyor (tabi makul bir insandan bahsediyorum ). Örneğin,
  1. Kuran’da peygamberin cinsel hayatı ile özel olarak ilgilenilmiş. Neden ? Müminlere kadınlarına nasıl varabilecekleri(!) bile söylenmiş. Tanrının neden bu tür cinsellik içeren buyrukları olsun ki ve bu buyrukların evrensel ve sonsuza kadar geçerli olacağı iddia edilen kutsal bir kitapta ne işi var ?
  2. Hz Ayşe’nin zina yapmadığına dair inen ayetler var. Bana ne zina yaptıysa, ve bu ayetlerin şimdi insanlığa ne faydası var ?
  3. Şiddet içeren ayetlere neden gerek duyulmuş ? Savaşmak, ölmek, öldürmek, cihad gibi kelimeler birçok yerde birçok yerde geçiyor.
  4. Detaylı miras ve medeni kanun hükümleri var. İnsanların miras konuları veya boşanma ve evlenme kuralları artık çağdaş, bunları 1400 yıl önce gelmiş kurallara göre yapmıyorlar. Tanrı, zaman değiştikçe sosyal ihtiyaçların da değişeceğini ve bu kuralların da değişeceğini bilmiyormuydu?

  selamlar

 22. oklukirpi said

  Adnmsz’e ait yorumu (25 Temmuz 2008) çok begendim. Ancak bir müslüman olarak sunu belirtmek istiyorum: Benim için Islam bir akil dinidir. Din gerçekten birey ile Allah arasinda bir seyse, ben de Islam’i kendi aklimla istedigim gibi anlayip yorumlayabilirim, kimse karisamaz. Kuran’i anlamak demek Kuran’a tapmak, onu her konuda bir mutlak gerçek gibi kabul etmek demek degildir. Kuran sonuçta bir mitoloji ve tarih kitabidir. Kuran bize o dönemlerin geleneklerini, bilgi düzyini ve inancini aktarir. Kuran’i anlamak demek onu hiç sorusturmadan kelime kelime dogru kabul etmek degildir. Bence Kuran’daki her ayet felsefe, tarih, bilim ve mitoloji bilgilerinin isigi altinda sorusturulmalidir. Cünkü hic sorusturulmayan din yobazlasir. Halbuki Islam akil ve aydinlanma dinidir. Islam’i bastan yobaz ve dogmatik bir din olarak kabul edip ona küsmek bence yanlistir. cünkü her din kendisini sadece kökeni ve kitabiyla degil, ayni zamanda da uygulanmasiyla tanimlar. Islam’i bence cahilin, çikarcinin ve yobazin eline birakmamak gerekiyor. Islami yeniden tanimlamak, onu reforme edip yükseltmek, çaga ve bilime uydurmak bence aydinlara düsüyor. Ayrica Islam’la saka olmaz gibi bir anlayisi da kabul etmiyorum. Islam’da da mizaha ve elestiriye yer vardir. örnegin bu sitedeki tomurcuk memeli huri ve inci derili gilman tartismalari bana hiç dokunmuyor; genelde komik buluyorum.

 23. werty2000 said

  Muhammedin Uzayı;

  Kütübi Sitte;
  1661 – Hz.Abbas İbnu Abdilmuttalib (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bathâ nâm mevkide, aralarında Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

  “Bunun ismi nedir bileniniz var mı?” diye sordu.

  “Evet bu buluttur!” dediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

  “Buna müzn de denir” dedi. Oradakiler:

  “Evet müzn de denir” dediler. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) :

  “Anân da denir” buyurdu. Ashab da:

  “Evet anân da denir” dediler. Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):

  “Biliyor musunuz, sema ile arz arasındaki uzaklık ne kadardır?” diye sordu.

  “Hayır, vallahi bilmiyoruz!” diye cevapladılar.

  “Öyleyse bilin, ikisi arasındaki uzaklık ya yetmiş bir, ya yetmiş iki veya yetmiş üç senedir. Onun üstündeki sema(nın uzaklığı da) böyledir.”

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yedi semayı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi. Sonra ilâve etti:

  “Yedinci semânın ötesinde bir deniz var. Bunun üst sathı ile dibi arasında iki sema arasındaki mesafe kadar mesafe var. Bunun da gerisinde sekiz adet yabâni keçi (süretinde melek) var. Bunların sınnakları ile dizleri arasında iki semâ arasındaki mesafe gibi uzaklık var, sonra bunların sırtlarının gerisirıde Arş var, Arş’ın da alt kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasındaki uzaklık kadar mesafe var. Allah, bütün bunların fevkindedir.”

  Tirmizî, Tefsir, Hâkka, (3317); Ebû Dâvud, Sünnet 19, (4723); İbnu Mâve, Mukaddime 13, (193).

  Bir rivâyette şu açıklama yer alır: “Bu hadisi Câmiu’1-Usül sâhibi, Kütüb-i Sitte’ye dâhil kitaplardan hiçbirine nisbet etmemiştir.”

  Katâde ve Abdullah’dan yapılan bir rivayet şöyle: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ashalbıyla birlikte otururken bir kısım bulutlar geçmişti:

  “Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, el-anân (denen buluttur), bu arzımızın sakasıdır. Allah Teâlâ bunu kendisine hiç ibâdet etmeyen bir kavme göndererek (su ihtiyaçlarını görür)” dedi. Bir müddet sonra devamla:

  “Bu sema nedir biliyor musunuz? Dürülmüş bir dalga, korunmuş bir tavandır. Bunun üstünde diğer bir sema vardır” dedi ve böylece üst üste yedi semanın olduğunu söyledi. Sonra konuşmasına devamla:

  “İkisi arasında ne (kadar uzaklık) var biliyor musuzıuz?” diye sorduktan sonra “Beş yüz yıl!” dedi. Sonra tekrar:

  “Bunun gerisinde ne olduğunu biliyor musunuz? Bunun gerisinde su var. Suyun gerisinde Arş var. Allah, Arş’ın fevkindedir. Ademoğlunun ef’âlinden hiçbiri O’na gizli kalmaz” buyurdu. Sonra tekrar:

  “Bu arz nedir, biliyor musunuz? Bunun altında bir diğer arz var, ikisi arasında beş yüz yıl var. Böylece yedi arzın varlığını birer birer saydı” hadisi zikretti.”

  Öncelikler Muhammedin her zaman ki gibi bir dediği bir dediğini tutmuyor. Hadi diyelimki gök 7 tabakadan oluşmuş Muhammede göre tabakalar arası uzaklık eşit gözüküyor.
  Halbuki biz biliyoruz tabakalar arası mesafeler farklıdır:

  http://www.sosyaldersleri.com/cografya/iklim/atmosfer2.htm

  En güvenilen hadisten alınmıştır. Kütübi sitte.

 24. suretimsarap said

  Kuran da yazan şey akla mantığa tamamen ters olsa da saçma sapan hatta deli saçması da olsa inanan gene inanacak ve hiç anlayamadığı yerde aklımız ermiyor diyecektir elbette. Bu tartışmanın sonu gelmez kısacası.
  İnanan insan şöyle der;
  Yaratıcı olmalı mı?
  Evet olmalı…
  Ama tek yaratıcı olmalı…
  Evet tek bir yaratıcı var…
  Eee insanların bir yaşama amacı dünyaya gelme nedeni olmalı…
  Evet dünya ya gönderildik…
  Bir sınava tabiyiz…
  Ölümden sonra hayat olmalı…
  (insan tamamen yokolabileceğine inanamaz.. farkındalıktan dolayı…beyinle alakalı bir olay)
  Ölümden sonra hayat var….
  O zaman dünya da iyilik yapanla kötülük yapan aynı olamaz…
  Farkı olmalı…
  Hmmm… cennet ve cehennem olmalı…
  Ödül ve ceza olmalı…
  Buraya kadar tamam…
  Eee Allah insanları yarattı…
  Dünyaya gönderdi…
  İnsanlar yoldan çıkmasın cenneti hakedebilsin diye yardım etti
  ve peygamberleri gönderdi…
  Eee peygamberler gönderildi…
  Tarihte biliyoruz (Nasıl bi tarihse)
  Eee Hz.Muhammet geldi…
  Son peygamber hem…
  Kuran geldi…

  Demekki doğru yol bu…

  Bir yaratıcı var ve
  Son peygamber Hz.Muhammet…
  Kuran da son kitap…
  ne derse doğrudur…
  ….

  Bunu kabul etmiş bir insandan sizi anlamasını bekleyemezsiniz arkadaşlar…

  O insanın mantığı ceza-ödül sistemi sınav sistemi üzerine çalışmaktadır…
  peygamber olmak zorundadır ona göre peygamber varsa da ona vahiy olan dedikleri kitapta doğru olmalı…

  Hiç birisi şu ihtimali düşünmez bile muhammet o zaman ki toplum ahlakı için iyi şeyler yapmış olabilir ama aslında sadece otorite sağlamıştır kuranla… kendini yüceltmiş saygınlık kazanmıştır (cinsel ihtiyaçlarını da son derece güzel şekilde karşılamıştır tabi)

  Ben kuranı diyanet sitesinden iniş sırasına göre okudum biraz.
  Kuranın anlamını okurken o kadar saçma ve komik şeyleri okurken daha doğrusu bırakın bunların yüce bir varlığa ait sözler olmasını, bu yazıların arapçasını camilerde yüksek sesle okuyup belki dualara katıp gözleri yaşaran insanları düşününce cidden samimiyetimle üzülüyorum…

  Bütün insanlar yaşamlarını gerçekten anlamlandırabilene ve olaylara objektij ve gerçekçi bakabilene kadar din gerekli birşey ama toplumda maalesef ki…

  Çünkü insanlar kurallara ihtiyaç duyuyor… Yönetilmek istiyor… Söyleneni yapıp mükafatlındırılmak istiyor… Bu kolay ve huzur verici.. güvenli…

  Ben inançlı arkadaşlara kızmıyorum… aşağılamamda… ama bazen siz yanacaksınız gibi sözler yakışmıyor ağızlarına… cidden gerek yok…

  Hepimiz aynı gemideyiz arkadaşlar…

  Hep dediğim gibi gerçeği bilmiyorum…
  Doğru ne bilmiyorum…
  Ama yanlış olanları görebiliyorum…

  Cevaplar çok zor…
  Ama kuran veya ondan önceki kitaplar mitolojik masallar…
  Tarih boyu kullanılan bir yöntem…

  Muhammette son peygamber değil… Bu yöntemi en son uygulayan bi adam…

  Şimdi niye olmuyor insanlar artık yemiyor çünkü…
  Şimdi peygamberim diye çıkanı tımarhaneye atıyorlar…
  (muhammet son peygamberim demeseydi bile)
  niye isanın çok mucizesi var çünkü isa karakteri tamamen uydurma ve süsleme… musa da öyle…
  zamanla oluşturulan karakterler…

  Ben hayatımı bi adamın alın bu allahın sözü dediği apaçık saçmalıkların olduğu bi kitaba inanarak geçiremem üzgünüm…
  Ben bir tanrıya bile o kitabı yakıştıramam bile…
  O söyledi dersem ki buna hakkım bile yok…
  Öyle bi yaratıcıya sen bunları söyledin diyebilecek pozisyonda değilim…

  Benim midem kaldırmıyor… Ey müslümanlar mideniz kaldırıyorsa devam edin… o kitapa muhammete inanmaya…

  Eğer aklınız cevabını bulduysa gerçekten… içiniz rahatsa… o kitapa muhammete inanarak rahatsa… o sözlerin tanrıdan geldiğine %00 inanıyorsanız ve içiniz rahatsa…
  ne diyebilirim daha…

  Diyebileceğim şey en iyisi bu sitelere pek fazla girmeyin… İnancınızı kamçılamayın boşyere…
  Kimseye de ki duyup cihat naraları atmayın… Kulak arkası edin…
  Biz ki gözleri kulakları mühürlenmişiz… (aslında farkında değilsiniz ki kuran sizi mühürlemiş)

  İnananlardan tek isteğim nolur şu kuranı türkçe olarak iniş sırasına göre okuyun…
  Ama okurken o dönemi kafanızda bi canlandırın… bi yaşayın…
  Aslında çokta profesyonel olmadığını da anlayacaksınız….
  Belki sıkılıp bi roman veya dergi okuyacaksınız ama.. sabredemeyeceksiniz o saçmalıklara siz de…

  Kuran değiştirilmiştir.. orijinali vardır gibi tartışamalar ne zaman çıkacak merakla bekliyorum…. yakındır…

  İNSAN FARKINDALIĞI SEBEBİYLE BUNLARI SORGULAR…
  SİZDE FARKINDALIK YETENEĞİNE SAHİPSİNİZ…

  O ZAMAN LÜTFEN FARKINDA OLUN.. EN AZINDAN FARKINDA GİBİ DAVRANIN….

  SEVGİLERİMLE 🙂

  • hakan114 said

   Kuran-i Kerimin hangi acidan ele alirsak alalim, mükemmel bir eser bulacaksin.
   Sacmalik bulduysan o senin beyninde esen cahiliye rüzgarlarinin etkisidir.
   Kendine göre yaptigin bir yorumda insanlarin neden neye inandigini cözüdügünü zan ediyorsun.
   Hz. Muhammed in kendini yüceltmek icin Islamiyeti uydurdugunu söylerken, senin Hz. Muhammedin herseye sahip olma sansi varken, herseyden nasil vazgecip 13 sene boyunca Mekkede eziyetlere katlandigini sormak gerekir. Sonra Medine dönemindede hic bir lüks olmadan sabahlara kadar ibadetle gecirdigini hatirlatmak gereklidir.
   Herkez karsisindakini de kendi gibi zan ettigindan kaynaklanan bi problem var.

   Dünyada bi hayvanlar geldikleri ve gittikleri yeri merak etmezler, bide ateistler.
   Yemek icmek ve zevk sefa pesinde kosanlardan baska ne beklenir.
   Dünya bir tesadüften olusmus, insan basi bos, ot geldik saman gidiyoruz ayaklari.
   Bir seye tapmiyorum derken, paraya, sehvete, tüm pisliklere, farkinda olmadan seytana yobazlik yapan bir insanin düsüncelerini dile getirmisin.

   Sizin seytana taptiginiz kadar, Müslümanlar Allaha tapsa, dünya cok daha güzel bi yer olacak.

   • bahadrhun said

    bir ateist olarak kendimi hiç gargamel gibi tahayyül etmemiştim.. hehehe inandığınız allah mmüstahakınızı versin ne diyim..

 25. freeneet said

  Bana bak, bu toprağın bu kültürün adamı olmadığın belli. Şimdi iyi dinle, Bu toprakta hıristiyanlık doğmuştur. Bu coğrafyada da Hz. İbrahim’in torunları yaşamıştır. Bu coğrafyada, İnsanlık adına hep ilkler gerçekleşmiştir. Şimdi o stonehenge gibi kamyonla taşıma taşlara dayanan “uygarımsı”ya mensup atalarına söyle, onlar mağarada tamtam dansı yaparken buranın insanları sizin bugün bile ulaşamayacağınız uygarlık olgunluğuna erişmişti, Hıristiyanlık da bizim eserimizdir, Müslümanlık da, Yahudilik de çünkü hepside stonehenge taş yığınından değil ortadoğudan çıkmıştır! Eleştirmen gereken illaki bir husus varsa git “İsa muhammedi öldürdü” diye ıraklıları tahrik edip, sonra buna itiraz eden ıraklıları öldüren stonehenge askerlerini eleştir. İsa adına 50 milyon kızılderililiyi katledenleri,vietnamlıları helikopterlerden aşşağı atan sarı makatları eleştir. hiroşima/nagazakiye bomba atanları, İstanbulu haçlı seferleri sırasında yağmalayanları -ki bunlara değinmediğinden güzel bir stonehenge tamtamcısı olduğun belli zaten.
  Ayrıca müslümanlar şunu yapmış bunu yapmış demeden önce Batının bugün geldiği noktada DİNDAR Müslüman bilim adamlarının kendi eserleri ve onların bugüne sağlam gelmesini sağladıkları Grek-Mısır-Anadolu(evet tesadüfe(!) bak ki bunlarda stonehenge’li değil) eserlerinin yazmaları sayesinde olduğunu, Unutma… İslamiyetin çok eşli sistemini eleştirmeden önce, çok eşliliğin önce “ilk eşin izini”ne tabi olduğunu öğren, sonra git çok övdüğün o Çağdaş Avrupa’nın krallarının saraylarında metreslerinin heykellerini diktirdiğini. Bir krallarınında(henry) sırf Daha fazla metresle birlikte olabilmek için, Yeni bir MEZHEP(anglikan) fırtlattığını oku!

  Stonehenge’in açılımı= Avrupaya gelmeden önce çadırlarda yaşayan,hukuku,örfü,ahlakı olmayan, kuzey avrupaya sonradan gelmiş,Roma’yı yıkan, ardından boşluktan yararlanıp avrupaya yerleşmiş içindeki barbarist şiddeti yöneltecek bir uygarlık aramış, bu yüzden Papaların İslam DÜnyasına Haçlı seferlerini düzenlemesine yol açan(o şebek benzeri BUsh’ta “Haçlı” sözcüğünü kullanmıştı değil mi) azgın ve İNSANLIK İÇİN KARANTİNAYA ALINMASI GEREKEN bir ırktır.

  Size söylüyorum Önce ROMA’yı yıkan ardından doğu’ya barbarca seferler düzenleyenleri. ALLAHU EKBER diyerek korkak atalarının sırtında at koşturdu… İçinizdeki şiddet arzusu yüzünden 600 yıl boyunca İslam’ın sizi dize getirmesini izlediniz!(evet martin luther bundan biraz bahsedebilmişti) aynı azgınlığı birinci kez böyle karşıladık, ikinci kez nasıl olabilir “Tarihi düşünme” yeteneğiniz varsa(sanmam) düşünün!

  Bu arada Allah’a şükür bu zırvalara karnımız tok. şimdi Allahın huzurunda yemin ediyorum, hiç beş vakit namaz kılmayan ben, Sabah namazı olmak üzere, beş vakit namaz kılmaya başlıyorum. ve günde 30 dakikası TEK MUHARREF OLMAYAN İLAHİ KİTAP KURAN olmak üzere, ortalama 2 saat de kitap okumaya kendimi geliştirmeye yemin ediyorum. Çünkü bizi ayakta tutan sizin gibi barbarların bu dünyada olması ve bu yüzden dinimize sıkı sıkıya sarılıp medeniyetimizi ve insanlığı koruma içgüdüsü!

  Çünkü sizin bu yanlış hesaplarınız sayesinde imanımız aksine daha da artıyor!Evet bunu söylemeyebilirdim ama sizler bunu -barbarlığınız yüzünden- blörf zannedeceğiniz için, söylemekte bir behis görmüyorum.

  BU YAZIYI OKUYAN ve BANA KATILAN HERKES

  rehaveti ve ataletli olmayı bırakıp günde 2 saat ilmi kitap, hadis ve kuran okusun. ibadetini yapsın…

 26. hakan114 said

  Bizim imanimiz 7 gökün atmosfer veya galaxi veya ona benzer bisey olmasina bagli degil.
  Insanlar hata yapip yanlis seylere yorabilirler bazi ayetleri, ama orda önemli olan
  Kuran-i Kerim bilimle yine celismiyor. Bizim mükellefiyetimiz Kuran-a Iman etmek, onun bunun
  teorilerini degil.

  Enam Suresinde “Ben sizin basiniza bekci degilim” Allah demedi diyor saskin arkadas,
  bütün baglatilarindan koparip yorum yapan ahmakliktir. Orda Basiret sahibi olanlardan bahsediliyor. Insanlarin kendi ayaklarinin üzerinde durmalari ve özgür secme haklarina sahip
  olmalarindan bahsediliyor.

  Sizi Islama davet etmiyorum dinsizler 🙂 ahlaka davet ediyorum. Sizde bekleyin bizde bekliyoruz, yakinda belli olacak hersey!

 27. richardak2 said

  Inanan inanir, inanmayan inanmaz, o ayri mesele. Ama su gokler hakkinda yazmak istedim. En yakin gok bizim uzay dedigimiz, icinde yildizlarin oldugu gokdur. Uzayin sonundan sonra 6 tane daha uzay gibi gok vardir. Ancak diger 6 tane gokte nelerin oldugu bilinmiyor. Sadece bize en yakin gok yani uzay yildizlarla ve dogal olarak galaksilerle de susludur. Digerlerinde baska seyler olabilir. Cok basit bir anlatim oysa. Nasil anlamiyorsunuz hayret dogrusu…

  • bahadrhun said

   nasıl anlayamıyoruz çok basit.. anlatamamışın kardeş.. 6 uzay daha var ama ben bilmiyorum.. bunuda benim bir arkadaşın en yakın arkadaşı dediydi diyorsun.. kuranda 7 tane dendi sende 7 diyorsun 8 deseler nasıl 8 olmaz diyeceksin..

   göğün katları bilimsel meseledir buna kuranla yaklaşılmaz.. günlerin isimlerinden bahsedebilir kuran mesela insan yapısı ahmette olabilir pazarteside ama göğün kaç katlı olduğuna inanmak diye bir şey yok artık yahu..

   • richardak2 said

    Neden gogun kac tane kati olduguna Kuran ile yaklasilmaz diye bana soyluyorsunuz?

    Yukarida Islamiyet Gercekleri rumuzlu kisi sormus: “Siz Yahudiyi bırakında bana Kuran da geçen gök kavramını izah edin. … İzah edin en yakın gök neresi?” diye sormus.

    O’na Kuran’da gecen gok kavramini soyledim. Eger Gok kavramina Kuran ile yaklasilmaz diyorsaniz Islamiyet Gercekleri rumuzlu kisiye yapmali degil miydiniz aciklamanizi once?

    Madem gogun katlari bilimsel bir meseledir su halde modern bilim bulunmadan once gok yerinde yok muydu? Gogu bulanlar, gogu insa edenler bilim adamlari midir? Bogaz koprusunu muhendislere sorrariz, gogu de onu insa edene…

    Soyleyin bakalim, hangi bilime soralim. Hangi bilim bize evrenin otesinde ne oldugunu soyluyor. Uzay genisliyor ama nereye? Bize bunu aciklayan bilim hangisidir ve aciklamasi nerededir? Gordugum bilim adamina sordum, durust oldugu icin bilmiyorum dedi, kurtardi kendini…

   • richardak2 said

    Ama olay dediginiz gibi gogun kac katli olduguna inanmak degil. Ne kadar da haklisiniz…
    Oyleyse bu konu neden acildi? Ben de bunu merak ettim…

 28. canstein said

  arkadaşım, burda gökten bahsediliyor, gök 7 kattan oluşmuştur evet, ve arkadaş saymış onları en yukarıda. Bu doğrudur, gök budur. Uzay gök değildir, gök dediğimiz şey daha farklı bir kavramdır, yıldızların ise gökte donatılmış olmasını sağlayan şey Atmosfer ve ozon tabakasıdır. Bu ozon tabakasıyla ışığın ne alakası var diyeceksin. Çok alakası var, bu yıldızlardan gelen ışınların kırılmasını sağlayan şey ne lütfen söyle. Bu kırılmalar olmasaydı sen kafanı kaldırıp yukarı baktığında görebilirmiydin o güzelliği ve ihtişamı? HAYIR!!! işte bu olayın özü, Ama sizin gibi bazıları anlamamak istemeyebilir, anlamayın bize birşey olmuyor, inanmayında istediğinizi yapın kardeşlerim. Ama eğer biz haklıysak kaybedeceğiniz o kadar çok şey var ki, siz haklıysanız bizim kaybedeceğimiz birşey yok; Tekrar düşünün derim, ama açıkçası sizi müslümanlığa da sokmaya da çalışmıyorum bunu bilin!!!

  • richardak2 said

   Atmosfer olmasaydi yildizlari goremeyecegimiz icin mi uzaya teleskoplar yerlestiriyorlar peki? Hubble teleskobu uzaydadir mesela… Herkes ayri bir alem… 🙂

   http://tr.wikipedia.org/wiki/Hubble_Uzay_Teleskobu

   Atmosferin etkilerinden kurtulmak ve gogu daha mukemmel gormek icin uzaya teleskoplar yerlestiriyorlar ki, isigin yansimalari, bulaniklik olmasin… Allah gogu basinin ustune yaratmadi. Bizim basimizin ustune yaratti… Dolayisiyla Allah gok derken asagisini, biz ise yukarisini anliyor olabiliriz.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: