Hangi Gerçekler

Hangi Tanrı?

Muhammed ve Hanımları

Hafsa OlayıMuhammed, karıları arasında huzursuzluk ve kıskançlığa yol açtığı için, cinsel ilişkiyi sıraya sokmuştu. Bir gün, sıra karılarından Hafsa’dayken, ilişkide bulunmak amacıyla odasına gider, fakat Hafsa’yı bulamaz. O sırada cariyelerinden Marya ile karşılaşır. Bunun üzerine Marya’yı Hafsa’nın yatağına yatırıp onunla ilişkiye girer. O sırada Hafsa içeri girer ve ikisini yakalar. “Ey Tanrının elçisi! Beni aşağıladın. Benim günümde, benim sıramda, benim yatağımda bir cariyeyle yatıyorsun!” diyerek tepkisini dile getirir Hafsa. Bunun üzerine Muhammed “Vallahi billahi Marya ile bir daha yatmayacağım” diye yemin eder ve olay kapanır. (Taberi, Camiu’l Beyan)

Fakat Muhammed, yemininden pişmanlık duymuş olsa gerek ki, hemen ilgili vahiy gelmiştir: “Ey Peygamber! Karılarını hoşnut edeceksin diye, Tanrı’nın sana helal kıldığını neden haram yaparsın?..” (Tahrim 1) Bu ayetin bu olayla ilgili olarak geldiği, tüm saygın tefsirlerde anlatılır.Bizleri o Kurandan anlamıyor diyerek kötüleyen sizler.

Hiç mi aklınız almıyor koskoca Tanrı Muhammed’ in cinsel hayatına müdahale ediyor. Müdahale etmekle kalmıyor Kurana geçen bu ayet bize hayatla ilgili ne gibi bir Tanrısal ahlak örneği veriyor. Tam tersi ahlaksızlık örneği.  Hem peygamber ol, hem bir sürü kadınla evlen, bir sürü cariyeyi yanından eksik etme, hem Tanrın seni bu ahlaksızlıklarını onaylasın, hem de Kurana soksun bu ahlaksızlıkları.

Peki sizler sünnete uyup bir sürü hanımla evlenenler, sizde mi hanımların sırasını Kurana bakarak tespit ediyorsunuz? Aferin size devam edin cennette de nasılsa tomurcuk memeli, sübyan hurilerle oynaşacaksınız. Tanrının derdi (daha doğrusu Arab’ın) bu, bıkmış olmalı ki kara tenli kadınlardan, hurileri inci gibi, ak süt gibi beyaz kılmış. Islam kaynaklarından öğrendiğiniz başka bir olay, Muhammed’in ayet yazarken ne kadar keyfi davrandığına iyi bir örnektir.Muhammed, evine gelip uzun süre gitmeyen misafirlerden rahatsız oluyor, ancak -peygamberliğine yakıştıramadığından olsa gerek- hiç kimseye bir şey söyleyemiyordu.  

Bunun üzerine Ahzab suresi 53.ayet geldi: “Ey iman edenler! Siz zamanını gözetmeksizin…peygamberin evine girmeyin. Ancak davet edildikçe girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte, ama o bir şey söylemekten çekinmekteydi. Ama Allah, doğruyu söylemekten çekinmez…”

Gördüğümüz gibi, Muhammed yine işi Allah’a havale ederek bir yükten daha kurtulmuştur.Sizce Tanrı neden bu ayeti indirmiştir? Sayısız kadın ve cariye evde doluyken ,sıralarını bekleşirken Muhammedi müminler yok yere oyalamasın diyedir. Muhammed’ in Tanrının bile çok önemsediği büyük görevini yerine rahatça getirmesi içindir. Biz kafirler bile evimize gelen misafire, tek bir eşimiz olduğu hadi gidin, zırt pırt gelmeyin demiyoruz.

Kuran tüm zamanlara hitap ederken -Ey iman edenler diye başlayan Ahzab 53.de ki ayet bugün o seslenenlere ne ifade edecektir. Sinirsiz kadın alma özgürlüğü Muhammed’in kişisel çıkarları için yazdığı ayetlerin en önemlilerinden biri de, Ahzab Suresindedir: “Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah’ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, amcanın, halanın, dayının, teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık.

Bir de peygamber kendisiyle evlenmek istediği taktirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere degil, sirf sana mahsus olmak üzere helal kıldık.” (Ahzab 50) Muhammed, bu ayetle hem kendisine sınırsız kadınla evlenme hakki vermiş, hem de yine diğer Müslümanlara zorunlu kılınan “başlık verme” usulünden kendisini muaf tutmuştur. Bir Tanrı neden ;Peygambere sınırsız sayıda kadını helal kılmaktadır. Amacı ne olabilir? Kaldı ki peygamber herhangi bir insan değildir. İyi ahlak timsalidir, insanlara örnek olan kişidir. İslam bu konuda oldukça komik cevaplar verir. İslam ı yaymak için.

Tanrı Muhammed’in cinselliği ile bir dini yaymaktan başka yol mu bulamamıştır? Kaldı ki 9 yaşında evlendiği Ayşe, evlatlığının hanımı Zeynep gibi daha bir çokları Müslümandı. Diğerleri savaştan ele geçirilen kocaları, aileleri öldürülmüş cariyelerdi. Bu cariyeler den güzel olanlar Muhamme de diğerleri başkalarına dağıtılmıştır. Muhammed ile evlenseler de evlenmeseler de esir alınmış, zorla Müslüman yapılmışlardır. Demek ki Müslüman olmaları için Muhammed in kutsal değneğinin tüm kadınlara değmesi gerekmemektedir.

Kadın sırası Muhammed, çok karısı olduğu için; karıları arasında kıskançlık olmaması için onlarla cinsel ilişkilerini sıraya koymuştu. Fakat bu durumdan da pek memnun değildi. Çünkü karıları içinde yaşlı olanlar olduğu gibi, bazı eşleriyle de, daha fazla birlikte olmak istiyordu. Muhammed’in her isteği olduğunda geldiği gibi, bu durumda da bir vahiy geldi ve Muhammed’in cinsel ilişkilerini düzene koydu:

 “Ey Muhammed! Karılarından dilediğini geri bırakabilir, dilediğini öne alabilirsin…” (Ahzab 51) Muhammed’in ayet yazmadaki keyfiliğinde, Kuran’a aile içi ilişkileri taşıyacak kadar ileri gitmesi; karisi Ayşe’nin de dikkatini çeker ve İslam’ın en önemli hadis kaynaklarından öğrendiğimize göre, su sözü söyler: “Görüyorum ki senin efendi Tanrın, senin hevani (arzu, cinsel istek) yerine getirmek için koşuyor.” (Buhari/Müslim/Ibn Mace/Ibn Hanbel).Oruç zamanı cinsellikKuran’da Tanrı’yı sağlıklı karar veremeyen, fikir değiştiren bir varlık gibi gösteren çelişkilerin kaynağı da aslında Muhammed’in sağlıklı karar verememesidir.

Muhammed, ilk başta oruç zamanında cinsel ilişkiyi kısıtlamıştı. Fakat Müslümanların birçoğu bu yasağa uyamadılar. Bunun üzerine Muhammed şu ayeti yazdı: “…Allah sizin nefislerinize güvenemeyeceğinizi biliyordu. Bu sebeple sizi affetti. Artık kadınlarınıza yaklaşabilirsiniz…” (Bakara 187).

32 Yanıt to “Muhammed ve Hanımları”

 1. ziya said

  EY PEYGAMBER! Eşlerin[den herhangi biri]ni memnun etmek için, neden Allah’ın sana helal kıldığı bazı şeyleri [kendine] haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır: tahrim – 1
  Hz. Peygamber’in Medine döneminin ikinci yarısındaki bir tarihte, bir ay süreyle eşlerinden hiçbirisi ile birlikte olmayacağına yemin etmesinin kesin sebebi veya sebepleri hakkında birçok çelişik -ve bu nedenle de toplu olarak değerlendirildiklerinde pek güvenilir görünmeyen- rivayet vardır. Tam sebebi hâlâ kesin olarak tesbit edilememiş olsa da, yukarıda sözü edilen hadîslerden açıkça anlaşılmaktadır ki, evlilik hayatındaki bu geçici duygusal kopukluğun sebebi, Hz. Peygamber’in bazı eşleri arasında ortaya çıkan kıskançlık işaretleriydi. Ama yine de yukarıda Kur’an’ın bu olaya işaretinin hedefi biyografik olmayıp bütün insanî durumlarda uygulanabilecek bir ahlakî ders vermektir: Bu ders, Allah’ın helâl kıldığı herhangi bir şeyi harâm görmenin, bu davranış başka bir kişiyi veya kişileri memnun etmek için de olsa, kabul edilmezliğidir. Ayrıca bu ders, Kur’an’da sıkça vurgulanan bir gerçeği, Hz. Peygamber’in bir insan olduğu ve bu nedenle beşerî duygusallıklara maruz kalabileceği ve hatta zaman zaman hatalar işleyebileceği (ki Hz. Peygamber’in yaptığı hatalar, ilahî vahiy aracılığıyla kendisine gösterilmekte ve böylece düzeltilmektedir) gerçeğini dile getirmektedir.
  *Muhammed ESED Meali

 2. islamiyetgercekleri said

  Yani size göre Muhammedin evlatlığının eşi ile evlenmesi Tanrının gözünde normal bir şeydi. Kaldı ki İlahi vahiy dediğiniz ayetler bunu destekliyor. Ne kadar ibret verici, Muhammedin cinsel hayatı ile durmadan ayet iniyor. Peki Muhammed neden sürekli bu cinsel isteklerini dizginleyemiyor da bu durumda durmadan ayetler iniyor?
  Eşlerin sırası Tanrıya mı kaldı? Durum o kadar vahimdi yani. Eee normal onlarca eş, onlarca cariye işin içinden ancak Tanrı çıkabilir.
  Safiye ile eve varmasını beklemeden yolda kurduğu çadırda gerdek te normal. Peygamber sabrı diye bir deyim duymamışsın sanırım. Ya da peygamber ahlakı..
  Saygılar

 3. Notamatik said

  Kurandaki “göğüsleri yeni tomurcuklanmış huriler” cümlesi, Muhammed’in nelerden hoşlandığının ve nasıl biri olduğunun açık bir göstergesidir.
  Bütün hayatını da zaten karı-kız, servet ve saltanat üzerine kurmuştur.
  Yaptığı bütün gece baskınları bu amaçlara uygun olarak ganimet avcılığı içindir.
  43 yaşındayım ve 30 yaşıma kadar bu dine bağlı olarak kaldığım için kendimden utanıyorum.
  Saygılarımla.

 4. samet said

  buyrun idaalarınızda gercek iseniz ispatlaya biliyorsanız buyrun görüşelim Gercekleri görmenize inş vesile olablirm

 5. 9 yaşındali Ayşe said

  Ayva memelerden, şarap sunan oğlanlardan bahseden Kuran, Muhammedin cinsel hayatını düzenleyen ayetlerden kendisini apaçık ispatlıyor zaten. Bedevi ne ister? Ak tenli sübyanlar, gölgelikler, nehirler… Tıpkı Kuranın sapık cenneti gibi.

  Siz Müslümanlara düşen ise bu gerçeği kıvırtmak. Kendini apaçık ifşa eden bir Kuran varken ortada size savunulacak yalanlarınız kalıyor.

  Saygılar

 6. Yeşim said

  Görünen o ki insanlar hala iman etmemek icin bahaneler üretmekten kendilerini alamıyorlar. Bu siteyi hazırlayana yazıklar olsun. Hz Muhammedi inkar etmek Hz Ademden, Hz Ibrahimden, Hz Yakuptan, Hz Isada Hz Musadan bu yana gelen tum peygamberleri inkar etmektir . Utanmadan sanki ORDAYMIŞSINIZ gibi anlatmışsınız ya şeytan bile değilsiniz. Çünkü o bile Allahu tealanin varlıgını inkar etmiyor. YA CEHENNEM VARSA O ZAMAN NE HALT EDECEKSINIZ BAKALIM KIBIRLI BUDALALAR. TOPRAGIN ALTINDA YALNIZ OLACAKSINIZ. unutmayın! GENE DE ALLAH HIDAYET VERSIN. Bu iftiralar ile kendinize zulmetmeyin hepsinin aciklamasi var nette. Bi arastırın bakalım.

  • coderyy said

   Benim anlamadıgım, yazar daha nasıl araştıracak, sürekli araştırın araştırın deyip durmuşsunuz. Adam referanslarla, kanıtlarla geliyor hala kanıt istiyorsunuz. Körelmiş beyinleriniz muhammed kalkıp gelse, evet ben sırf karılarla yatmak için din saçması yaptım dese bile aydınlanamaz ki..

 7. gülay said

  Sizin gibi insanların yazısını okuyan her gençliğin size inancağınımı sanıyorsunuz. Kuranda bahsedildiği gibi ”kendilerine zulmeden” işte siz kendinize zulmeden zavallılarsınız. Peygaberimiz gibi Kainatın efendisini sizin gibi kirli diller kirletemez.O alemlere Rahmet olarak gönderildi. Sizin yüreğinize ve kalbinize set çekilmiş onu göremeyen zavallılarsınız. Ayrıca bilinçli bir müslüman sizin yazdığınız bu yalanlara asla inanmaz. Yok müslümanlıktan utanıyormuş. Sana acaba müslümanlık nasip oldumu. Yabancı birine bile nasip olur sizin gibilere olmaz. Zavallı maymunlarsınız siz. Hangi gerçekten bahsediyorsun sen. Senin anlattığın gerçekler soygunculuk, ateistlik, dinsizlik. Sizin gibilere bu millet yenilmez.Yaşıyorsak inancımız sayesindedir. Allah beni ve tüm müslümanları Peygamberimizle ahiret aleminde buluştursun. Sizler nasıl olsa cehennemde bağıranlar olacaksınız……

 8. islamiyetgercekleri said

  Sen Kuranınızda ki Allahınız gibi lanet edeceğine elle tutulur bir şeyler söyle.. Konumuz Muhammedin azgın cinselliği.

  Ortada onlarca kadını yatağından geçirmiş bir Peygamber var. Hemde çoğunu savaşta kocalarını öldürüp eline geçirmiş. Eve kadar sabredemeyip acılı kadına yol üzerinde tecavüz etmiş. Bize bu tecavüzcüden mi rahmet gelecek?

  Öyle işkembeden Muhammedin Kuranı yazarken salladığı yok maymunlar, yok cehennemde yanacaksınız gibi boş lafları bırakında bu yazılanlara elle tutulur bir cevap verin…

 9. gülay said

  Allahın Resulüne böyle çirkin iftiralar.Gerçekten size çok acıdım.Beklenen ve vadedilen gün mutlaka gelecek.O zaman gerçekleri anlarsınız.Size artık yorum yapma gereksinimi bile duymayacağım. Umarım doğru yolu bulursunuz…..

 10. islamiyetgercekleri said

  Bunlar iftira değildir. Siz Müslümanların ibadetlerini yapmak için yazdıklarını örnek aldığınız hadisleri yazanların bizlere ilettikleridir. Eğer onlara yanlış diyorsanız o zaman yaptığınız ibadetlerde yanlıştır.

 11. asakiri said

  Notamatik Diyor:
  21 May 2007 9:01 pm

  Kurandaki “göğüsleri yeni tomurcuklanmış huriler” cümlesi, Muhammed’in nelerden hoşlandığının ve nasıl biri olduğunun açık bir göstergesidir.
  Bütün hayatını da zaten karı-kız, servet ve saltanat üzerine kurmuştur.
  Yaptığı bütün gece baskınları bu amaçlara uygun olarak ganimet avcılığı içindir.
  43 yaşındayım ve 30 yaşıma kadar bu dine bağlı olarak kaldığım için kendimden utanıyorum

  ALLAH kimilerini şaki kimilerini de said yaratmıştır sen de şaki olmuşun 30 undan sonra ne yapalım hidayet benden değil ALLAHtan ne duydun da böle oldun acep

  adam türküm diyo sırf müslüman olduğu şeriatla yönetildiği için osmanlı dan tek kelime etmiyor bu benim bir arkadasım eski türklerden konuşuyo ondan da bilgisi yok ortada geziniyo hepiniz bölesiniz bencil=ate

 12. vuralcaferoğlu said

  peygamberimizin hanımlarıyla ilgili kaynağınız kimdir.cariye ile ilişkisi sırasında hanımının yakalaması halinde tabari orada mıymış.efendi akılları karıştırmayın.aklımız karışır.

 13. islamiyetgercekleri said

  1. Peygambere karılarının sırası ile ilgili bir ayet indiğine göre bu olay gerçekleşöiştir. Ne diyor ayet bakalım..

  “Ey Peygamber! Karılarını hoşnut edeceksin diye, Tanrı’nın sana helal kıldığını neden haram yaparsın?

  Demek ki Muhammed bu konuda kendisini sırnırlayan sözler söylemiş. Zira ayette Tasnrı bunu doğruluyor..

  “Ey Muhammed! Karılarından dilediğini geri bırakabilir, dilediğini öne alabilirsin……
  Ayetin en sonunda ise Böyle yapman onlarin mutlu olmalarina, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razi olmalarina daha uygundur.” (Ahzab 51) demiş. Demek ki karılarından birileri üzülmüş.

  Demek ki bir sıra olayı meselesi yaşanmış. Muhammed sırayı mırayı unutmuş.. Kendisini affettirmek için yemin etmiş ki o ayet inmiş. Ayette Muhammedin yemin ettiği belli.. Ne diyor karılarını hoşnut edeceksin diye..

  Bu cümle bile iğrenç. Peygamber elbette millete örnek olmalı ve karılarını hoşnut etmeli. İnsan bu üzerine bindiği Deve değil..

  Bizler Ecevit zamanında bakanlar kurulu toplantısında değildik ve meşhur anayasa kitabının havada uçuştuğunu görmedik. Ama biliyoruz.

  Kuranı oku ne de olsa senin kitabın. Öyle cennete daha kolay giderim diyip aklın havada okuma.. Anlayarak oku..

  Kafanız Muhammedin kadınları ve cariyeleri sıraya dizmesine ve Allah ın boşver sırayı demesinde karışmıyorda başka şeylerde karışıyor. Çok ilginç…

 14. vuralcaferoğlu said

  Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, halimdir. * Ahzab 51
  ayetin tamamını okuduğumuzda burada boşanmadan daha çok bahsediliyor.
  Kuranı tekrar tekrar hele,ahzap suresi 51. ayeti epeyce oku ,oku ne de olsa senin kitabın. Öyle cennete daha kolay giderim diyip aklın havada okuma.. Anlayarak oku..eksilterek okuma ayetin tamamını oku makaslayarak okuma.cinsellikle boşanmanın dünyanın her yerinde aynı olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

 15. elay said

  pis fikirlerinizi kendinize saklayın.Hiçkimse allahı ve peygamberi inkar edemez.Allahtan başka tanrı yoktur ve hz.Muhammed onun elçisidir.

 16. islamiyetgercekleri said

  Bunlar bizim fikirlerimiz değil. Bunu en başta iyice belleyiniz. Bunlar sizlerin ibadetlerinizi yaparken örnek aldığınız hadisleri yazan kişilerin yazdıklarıdır.

 17. islamiyetgercekleri said

  Tabi kadın mal istediğinde boşayacaksın o ayete göre canın çekince tekrar alabilirsin. Hiç bir mahsuru yok. Oh ne ala memleket. Tamamen Muhammedin keyfine kalmış. Üstüne üstlük günahta yok Muhammed’e bu konuda.

  Sıra olayı yani Muhammed Hafsanın sırasının olduğu gün Hafsanın yatağında başkasıyla basılınca inmiş birde bu ayet. Resmen korkutmak için. Yani ne diyor bak tehdite.

  Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsıngerisi istersen boşarsın… Son nokta senin verdiklerine razı olsunlar gıklarını çıkartmasınlar. Kimi istersen istediğin zaman sıra gözetmeden yatağa atabilirsin. Buna karşı çıkanı boşa. Ama yine istersen boşadığını tekrar yatağa alabilirsin. (Muhammed kendisine açık kapı bırakmış)

 18. xxx said

  “Ortada onlarca kadını yatağından geçirmiş bir Peygamber var. Hemde çoğunu savaşta kocalarını öldürüp eline geçirmiş. Eve kadar sabredemeyip acılı kadına yol üzerinde tecavüz etmiş. Bize bu tecavüzcüden mi rahmet gelecek?”
  tecavüz edilen senin akrabanmı ki sen bunu görmüş gibi yazıyorsun?

 19. islamiyetgercekleri said

  Peki sen namazın nasıl kılınacağını yada abdestin nasıl alınacağını gördün mü Muhammed in kendisinden?

  İşte sen görmediğin halde hadisler doğrultusunda bunları yapıyorsun. Aynı şekilde Muhammedin bir sürü hanımı olduğu Kuranda belli ve üstüne üstlük senin ibadetini yapmakta temek aldığın hadislerde diğer olaylar anlatılmaktadır.

  Aynı soru sana. Peki sen oradamıydın Muhammedin bu işleri yapmadığını gördün?

 20. htkriy said

  Ben erkeklerin koyu bir müslüman olmasini anlayabiliyorum (onlara cok hediyeler var) ama Kadinlari HICCCC anlayamiyorum.
  Onlara neler vaadediliyor ki. Yüzünüzü, gözünüzü kapatin, gerekli olmadikca disari cikmayin, erkek misafirlerle perde arkasindan görüsün, kocaninizi baska kadinlarla paylasin (anlasirsaniz bir kusur olmaz), kocalariniza karsi gelmeyin, iki erkek yerine sahitlik edin, erkek kardesinizden daha az miras alin .. bunlar mi acaba bayanlari ikna ediyor? Insanda gurur olur yahu. Ama Kuran insani o denli korkutuyor ki ne yapsin garibanlar bunlarin arasindan bile kendilerine nimet cikarabiliyorlar.

  Hayir hayir kendi dinlerini tanimiyorlar, asil sorun burada, elin adami daha iyi taniyor .. okusalarda gözleri ve zihinleri kapali göremiyorlar ve görselerde gercekleri söylemek ancak CESARET ister. Oda yok maalesef.

  Sorarim size hic bir din Islam kadar elestirilmiyor. Ne yahudilik, ne Hiristiyanlik… Neden acaba? Cogu akli selim insan tartismak istiyor, yeri gelince elestiriyor, dünyanin her yerinde insanlar islamdan korkuyor. Arabin’dan almanina, japonuna, türküne kadar ..NEDEN NEDEN? Demek ki ögretileri hem sert, hem agressiv, biraz da barisi yönüde var ama TÜM ÖZGÜRLÜKLERE KAPALI. Birey olmayi reddediyor, cogulcu ve robotculuk bekliyor. Allah insanlara karsimiyor, Kuran karisiyor ……..

  Ayrica dini elestiride fikir özgürlügüne girer. Anlamayana anlatilir.

 21. htkriy said

  Yahu benim anlamadigin eger Kuran Allah’tan gelme bir kitap ise ve kutsalsa, ki öyle kabul edelim. O zaman peygamberin her adimini attigi olay neden Kuran’a yansimis. Peygamber hanimlarinin üzüntüsünün, yok aradaki evliliklerin yok yaptigi savaslarin falan filan Kutsal bir Kitap’da ne isi var ya. Allah kullarina seslenmek istiyor, onlara yol göstermek istiyor. Neden o zaman Ayse’den, Fatmadan bahsetsin. Onlarin cinselliklerinden bize ne? ..

  Ayetleri okurken normal gelismis beyinli bir insan olarak bu sorulari sormaktan kendimi alamiyorum. Ne yapalim kardesim. Allah bizlere akil fikir vermis, bizde kullandigimiz icin suclu degiliz herhalde, elestirisel sorular sorma hakkimiz var. Herseye emme basma tulumbasi gibi evet mi demeliyiz, günaha girmemek icin..

 22. apranax75 said

  islam dini yeryüzünde gördügüm en çirkin zorlayıcı zorba din… dinde zorlama yok nah yok. günde beş vakit o çirkin ezan gürültüsünü dinlemek zorundamıyım ben? banene sizin igrenc inancınızdan. inanıyorsanız körükörüne kendiniz inanın ben niçin rahatsız ediliyorum siz ibadet edeceksiniz diye?

 23. oumarix said

  eğer kulak verip de dinlesen yeryüzündeki en güzel en ahenkli en haz verici musikidir o. hele sabah ezanı.. insanı tekrar dünyaya getirir. sen kendi çirkinliğin içinde boğulmuşsun göremiyorsun hissedemiyorsun. ne hristiyan çanı ne yahudu borazanı… senin gibi bir insanın sesi. neresini çirkin buluyorsun ki..

  hadi sizde kendi inancınızı her gün beş defa hğın var olduğunu atırlatacak bir yöntem bulun. ne diyeceksiniz ki… tanrıya inanmayın mı? önce tanrı diyeceksiniz. alemleri yaratan bir varlığın var olduğunu söyleceksiniz ve buna tanrı diyeceksini sonrada sakın inanmyın ona diyeceksiniz. ne kadar komik. iki kelime söyleseniz ikiside çelişiyor.
  sonra ne diyeceksiniz.
  ölümden sonra yok olacaksınız. hiç olacaksınız mı diyeceksiniz.
  eğer ölümden sonra hayat yoksa hayatın kendisi bir ölümdür. bir gün hesaba çekilmek korkusu olmasa ve ya hayat nimetine şükür hissi…. ne diye iyilikle güzellikle yaşayayım ki.. ne diye ahlakla hümanistlikle uğraşayım kiii… beni kim durduracak o zaman.

  siz ne için yaşıyorsunuz yaaa bunu çok merak ediyorum. insanlık için mi. yok olup gideceğine inandığınız insanlık için….
  yazık. yazık yahu…

  aynada kendinize baksanız. samimiyetle… herşey hallolacak.

  sizi gidi tanrısızlığı kendine tanrı yapmış insanlar. kendi aklına güvenen kendi aklına tapınan biçareler.

  rabbimden yanlızca kalpleri tamamen kararmamışların hidayetini diliyorum. sizleride eğer nasipse cennette aramızda görmek isterim. Alemlerin RAbbi olan Allah’ın izniyle. O Rahman’dır. O Rahim’dir….

  • fingolif said

   Bak gerizekalı kardeşim, bu safsak dincilerin öne sürdüğü acayip bir argüman.

   “allah yok diyorsun ama allah diyorsun. yani kabul ettin”

   şimdi bu mantığın, muhammede kanmasını pek yadırgamıyorum. Çünkü kapasite belli. Ben çıkıp bir ateist olarak “allah yok” dersem çelişkiye düşmüş olmam. Bunun aksini idda edende gerizekalıdır. Evet gerizekalıdır. Böyle ilkokul veletleri üslubunda yorum yazmayı sevmem ama kusura bakma hakediyosun.

   Şimdi sevgili kardeşim, aşşağıda ki örneğe bir göz atalım senle;

   – Ben spiderman ne inanmıyorum. Spiderman aslında yok.
   + Spiderman’e inanmıyorum diyorsun ama Spiderman diyorsun. Kendinle çelişiyorsun. Çok komiksin.
   – peki bana spiderman’in olmadığını içinde spiderman geçen yada spiderman’i karşılayan bir sözcük kullanmadan söyle.
   + ………
   – Malsın.

   Yeterince basitleştirdim konuyu ve pek ümidim olmasada anlayabileceğini umuyorum.

   Sağlıcakla..

   Bu arada boş vakitlerimizde birazcık düşünelim. Lütfen.

 24. oklukirpi said

  Bundan 1500 yil önce yasamis bir Arap kabilesi için getirilmis kurallari Kuran’dan alip aynen bugüne uygulamak nasil hataliysa, o zamanki olaylari bugünün etik degerleriyle yargilamak da o derece hatalidir.
  örnegin bugün ensest buldugumuz yakin akraba evlilikleri o zamanki kabile yasaminda normal kabul edilirdi. Arap erkeklerinin cinsel açidan istahli olmasi bir erdem sayilirdi (bkz. Karen Armstrong, a history of god). Bugün biri kalkip “masallah aygir gibi oglunuz var” dese hakaret kabul ederiz, ama bu o zamanlar için büyük bir iltifatti. Ayrica o dönemde kadinlarin bir deve kadar degeri yoktu. Onlara birer cinsel meta, bir dogurma makinesi gözüyle baklilirdi; ayni bugünün bazi islamci tarikatlerinde oldugu gibi. Safiye gibi bir kadinin kocasiyla severek evlendigini, aralarinda bugünkü anlamda duygusal bir ask iliskisi oldugunu düsünmek biraz hayalperestlik olur. Safiye büyük bir ihtimalle babasinin uygun gördügü bir adama satilmisti. Hz Muhammed’in de olaganüstü yakisikli, temizligine dikkat eden, güzel kokular sürünen bir adam oldugu biliniyor. Safiye pek ala kocasinin ölümünün ertesi günü dahi olsa Hz Muhammed’i begenmis, onla isteyerek beraber olmus olabilir. Hz Muhammed’in cinsel yasamini düzenleyen ayetler konusunda: Hz Muhammed de sonuçta bir insandir ve her insan gibi onun da zaaflari vardir. Tabi ki büyük otoritesini ve sayginligini bazen kendi çikarlari için kullanmistir. Bunu hangimiz yapmayiz ki? Fakat isin geneline bakacak olursaniz Hz Muhammed aslinda bir devrimcidir. Bir deve kadar degeri olmayan kadina erkegin yarisi kadar da olsa bir takim haklar verdi. Mekke kabilelerinin geleneksel tanrilarini inkar etti; Mekke’liler için Hz Muhammed bir ateist idi. Güçlünün zayifi ezdigi o zamanin vahsi düzeninde iyi kötü sosyal bir toplumun temellerini atti. Bu arada Islam’in yayilma ideolojisi dogrultusunda savaslar da yapti, asti kesti, insanlari zorla müslüman yapti, o da dogru.

  • demedideme said

   Oklu kirpi neyi savunuyorsun hala anlamadınızmı? Ben imam çocuğuydum ve bir zamanlar namazı kılarken kuran okurken aşktan ağlardım bu yalancı arabın dinine böyle bağlıydım Meğer Türkçesini okuyunca azıcık da tarih araştırınca kafamı kumdan çıkarınca gerçeği gördüm.Bu yalancılar beni 30 sene boyunca kandırdılar.Bu adam ne yapmış Tanrı aşkına.Kendine onlarca karı almış düşmanlarının kafalarını kestirip karılarını….
   Ayrıca kadına değer verdi diyorsun Hz. Mesih İSA ve MUSAya inen ayetler= Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.” Gal.3: 28
   “Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi erkekte kadından doğar.” İncil 1. Korintliler 11:12

   “Rab Tanrı Adem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğun üfledi. Böylece Adem yaşayan bir varlık oldu.”

   “Sonra ‘Adem’in yalnız olması iyi değil” dedi. ‘Ona uygun bir yardımcı yaratacağım” (yardımcı sözcüğünü sonrada açıklayacağım) “Rab Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem’e getirdi. Adem, “işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir” dedi. Ona “Kadın” denilecek, Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak.” Yaratılış 2:18, 21-24

   Bu ayetler bu heriften yüzyıllar önce dünyaya indi
   Biliyormusun İsa gelmeden önce Hahamların evlerinin kapısında ne yazdığını?
   TANRIM BENİ KADIN OLARAK YARATMADIĞIN İÇİN SANA ŞÜKÜRLER OLSUN
   Kim devrimci 60 küsür karı ve cariye alan Evlatlığının karısına göz diken 6 yaşında kızla evlenen pedofilmi?

 25. dooost said

  alah buyuruyorki allahın ayetleri kafirlerin kufrunu inananlarında imanını artırır burda kufur artısını gormemek mumkun deil once peygamberin hayatını okuyun hatice annemiz vefaat edene kadar hic evlilik yapmısmı buna hatıce annemız musade etıgı halde iskembeden atmayın okadar biliyosanız bir kitapta siz getirin

 26. eternaljustice said

  BE HEY DÜRZÜ

  ne ararsin tanri ile aramda!…
  sen kimsin ki orucumu sorarsin?
  hakikaten gözün yoksa haramda
  basi açiga niye türban sorarsin?

  raki, sarap içiyorsam sana ne.
  yoksa sana bir zararim, içerim.
  ikimiz de gelsek kildan köprüye,
  ben dürüstsem sarhosken de geçerim

  esir iken mümkün müdür ibadet?
  yatip kalkip atatürk’e dua et.
  senin gibi dürzülerin yüzünden,
  dininden de soguyacak bu millet

  isgaldeki hali sakin unutma.
  atatürk’e dil uzatma sebepsiz.
  sen anandan yine çikardin amma
  baban kimdi bilemezdin serefsiz.

  Neyzen Tevfİk

  şerefsiz katliamcı şehvet delisi pezevenk talancı arabın saçmalıklarına,
  vatan haini velevki hamdolsuncunun dallamalıklarına
  salyalı fetoşun dötüne vurup çıkardığı vaazlarına
  birgün hesap sorar Kemal ATATüRK’ün cocukları

  • fingolif said

   Biz burada birilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ve onları uyandırmaya çalışıyoruz. İnsanları döverek uyandıramazsın. Biz bir takım birikime sahip insanlarız, senin yaptığın cahillikten başka bir şey değil. Şeriata karşı olabilirsin, dine karşı olabilirsin. Bende karşıyım fakat bu üslupla olmaz, olamaz.

 27. İslam kadına değer verir, diyenler önce şu ayetleri bir okusun…
  Nisa 3- Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinden korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın.
  Nisa 11- Allah sizlere, miras taksiminde çocuklarınız hakkında iki dişi payı verilmesini emrediyor.
  Nisa 15- Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik edeceklerse, ölüm onları alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlere hapsedin.
  Nisa 16- Sizlerden zina edenlerin ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe edip kendilerini düzeltirlerse onları cezalandırmaktan vazgeçin.
  Nisa 34- İyi kadınlar itaatkardırlar… Serkeşlik etmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince; önce kendilerine nasihat edin, sonra yataklarında yalnız bırakın, yine dinlemezlerse dövün.
  Nisa 57- İman edip iyi işler yapan müminlere gelince… Orada kendilerine gayet temiz zevceler var.
  Nisa 129- Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız yine güç yetiremezsiniz. Bari birisine büsbütün meyledip de ötekini askıdaymış gibi bırakmayın.
  Bakara 223- Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın.
  Bakara 187- Oruç günlerinin gecesi kadınlarınızla ilişkide bulunmanız size helal edildi.
  Bakara 282- Erkeklerinizden iki şahit gösterin. Eğer her ikisi de erkek olamıyorsa, o zaman doğruluğuna güvendiğiniz bir erkekle iki kadın şahit olsun ki biri unutunca diğeri hatırlasın.

  Yukarıdaki ayetlere yorum getirmeye gerek yok sanırım. Bir erkek tarafından yazıldığı gayet açık. Yüce olduğu sıklıkla belirtilen Tanrı neden erkekle kadını ayırsın? Kadın Kuran’a göre yarım, aciz, hastalıklı, erkekten aşağı, düşkün bir yaratıktır. Kuran’ı Türkçe okuyan kadınlardan sanırım önemli bir kısmı dinden çıkmıştır. Eğer hala inanıyorsa bunda bir sorun vardır.

 28. melisrib said

  Hayir Hayir. Kadinlara islamda elle tutulur hic bir öncelik güzellik ve daha dogrusu DEGER yok. Erkekler kendilerini egitip adam edeceklerine kolay yolu kadinlari kapatmakta, örttürmekte bulmuslar. Sonrada bunu Allah istiyor diye kadinlari yutturuyorlar. Mirasa gelince onda bile erkek kardesten daha az pay düsüyor. Erkekler birden fazla kadinla evlenirken, kadinlarin ancak bakiresi hos oluyor. HTKRIY kardesin yazdiklari cok dogru. Normal bir kadin Allah inancli olur ama asla Islamin büyük savunucusu olamaz. Kadinlar evimizin sultaniymis ” olmaz olsun öyle sultanlik”. Gidin de Islamin kadin haklarini savundugunu Emansipe olmus erkeklerle el ele vererek hayat mücadelesi gösteren bilincli kadinlara anlatin. Bosuna mi ülkemizde doguda onca Töre cinayetleri isleniyor. Avrupa’nin ortasinda Namus cinyatleri isleniyor be. NEDEN?. Sorarim size. CÜNKÜ NAMUS OLAYINI DINDE PEKISTIRIYOR ve bu adetler girdi. Din öldür demesede Namusu Kadina baglayan bir prango yapti.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: